I uttalelsen, som ble vedtatt i formannskapets møtes torsdag, tar formannskapet sterk avstand fra de russiske krigshandlinger mot Ukraina.

– Russland har gått til et fullstendig uakseptabelt militært angrep på Ukraina med store menneskelige lidelser som konsekvens. Formannskapet i Hadsel tar sterk avstand fra Russlands krigføring og understreker viktigheten av å støtte Ukraina og det ukrainske folket. Russlands aggressive angrep er et alvorlig brudd på folkeretten som får svært dramatiske følger for befolkningen, sier formannskapet i uttalelsen.

Forbereder mottak

Millioner av mennesker, med overvekt av kvinner og barn, er nå på flukt fra sitt hjemland. Formannskapet i Hadsel sier i uttalelsen at de er innstilt på å snarest legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Hadsel, og ber kommunedirektøren forberede mottak av flyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

– I dette ligger også å ha tett kontakt med Bankplassen asylmottak som allerede har en sentral rolle i kommunen, og frivillige organisasjoner. Dette for at man skal ha en best mulig koordinert innsats, sier formannskapet.

Vis medmenneskelighet

Formannskapet viser også til at det i kommunen, lik ellers i regionen, bor mange innbyggere med både russisk og ukrainsk bakgrunn. Det er allerede kommet meldinger om russisktalende ungdom som har blitt trakassert og angrepet, og formannskapet oppfordrer til ro.

– I vår kommune bor det både russere og ukrainere, og formannskapet oppfordrer alle innbyggere i Hadsel til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid, sier de.

Snakk med barna

I og med at krigshandlingene begynte i vinterferien, kom mange barn tilbake til barnehagen og skolen med spørsmål. Formannskapet viser til bekymring blant de unge, og ber foreldre og voksenpersoner ta barnas bekymringer og spørsmål på alvor.

– Mange barn er bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og ber barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen. Nå er det viktig at vi slår ring om våre demokratiske verdier og viser medmenneskelighet overfor våre naboer i øst som er på flukt fra krig, og som lever med redsel og usikkerhet, sier et felles formannskap i uttalelsen.