Andel av Skagenveien 14 (Gnr 18, bnr 29) er overdradd for kr 60.000 fra Solveig Pernille Ludvigsen til Birgit Pauline Westheim (02.02.2017)

Veaveien 18 (Gnr 37, bnr 83, seksjon 1) er overdradd for kr 600.000 fra Asbjørg Kaspersen Hanssen til Margareth Therese Hanssen (08.02.2017)

Andel av Bøveien 373 (Gnr 16, bnr 41) er overdradd for kr 500.000 til Heidi Lødding og Arne Karlott Julian Osnes (08.02.2017)

Andel av Torsteinsgate 26 (Gnr 28, bnr 92) er overdradd fra Sven-Jørgen Lindsetmo til Line Lindsetmo (09.02.2017)

Andel av Gnr 28, bnr 108 er overdradd fra Line Lindsetmo til Sven-Jørgen Lindsetmo (09.02.2017)

Grimstadveien 58 (Gnr 57, bnr 7) er solgt for kr 237.500 fra Andre Hulthin til Roger Hulthin (10.02.2017)

Husvågen 17 (Gnr 43, bnr 36) er solgt for kr 150.000 fra Tore Arne Cano Jakobsen til Arne Otto Olsen (13.02.2017)

Gnr 27, bnr 27 er solgt for kr 10.000 fra Edel Alette Johnsen og Børre Jan Sjursen til Henrik Kristian Sjursen (13.02.2017)

Bøveien 875 (Gnr 37, bnr 73) er solgt for kr 2.500.000 fra Bø Bilservice Eiendom as til Kb Auto as (15.02.2017)

Bøveien 873 (Gnr 37, bnr 114) er solgt for kr 2.800.000 fra Bø Jern & Sport as til Kh Service as (15.02.2017)

Andel av Bøveien 947 (Gnr 37, bnr 30) er solgt for kr 100.000 fra Willy Hansen til Elisabeth Lamark (15.02.2017)

Gnr 17, bnr 62 er solgt for kr 2.700.000 fra Brith-Unni Willumsen til Maria Bergseng Lange og Per Strand (16.02.2017)

Salget omfatter også Bøveien 435 (Gnr 17, bnr 63)

Gnr 2, bnr 118 er overdradd for kr 5.000 fra Kyrre Evan Olsen til Grzegorz Wladyslaw Rauk og Magdalena Grazyna Rauk (17.02.2017)

Øver-gimstad 23 (Gnr 27, bnr 55) er solgt for kr 350.000 fra Svein Willy Andersen til Hilde Andersen (20.02.2017)

Kilde: Statens kartverk