Andel av Kjerkhaugveien 2 (Gnr 15, bnr 53) er solgt for kr 37.500 fra Lill-Beate Både Guttormsen til Marit Johanne Knibestøl (30.03.2017)

Andel av Øver-gimstad 34 (Gnr 27, bnr 16) er overdradd fra Bjørg Markussen til Stein Magne Markussen (31.03.2017)

Kattberget 14 (Gnr 19, bnr 65) er solgt for kr 375.000 fra Liv Anne Dale Hansen til Sørensen Eiendommer as (31.03.2017)

Andel av Kjerkhaugveien 2 (Gnr 15, bnr 53) er solgt for kr 37.500 fra Ronny Både til Marit Johanne Knibestøl (31.03.2017)

Eidesjøen 24 (Gnr 66, bnr 69) er overdradd fra Malene Andrea Ingebrigtsen til Kurt Jan Ingebrigtsen (05.04.2017)

Andel av Jennskarveien 46 (Gnr 54, bnr 28) er overdradd for kr 12.500 fra Hans Johan Tobiassen til Pettersen Skjell Da (06.04.2017)

Andel av Gnr 43, bnr 21 er overdradd fra Jarle Inge Johansen til Svein Arne Johansen og Else Helene Sørensen (10.04.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 43, bnr 31

Gnr 66, bnr 2 er overdradd fra Sigrid Bergitte Olsen til Laila Sofie Hansen og Støre Johan Olsen (11.04.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 36 er overdradd fra Kjell Inge Johnsen til Solveig Olsberg (21.04.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 50

Andel av Røsnesveien 52 (Gnr 2, bnr 2) er overdradd for kr 350.000 fra Torill Ravna Johnsen, Solveig Olsberg og Rita Herdis Pedersen til Geir Ståle Johnsen (21.04.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 36

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 50

Andel av Guvågveien 191 (Gnr 2, bnr 94) er overdradd fra Dag Olav Reinholdtsen til Wivian Reinholdtsen (24.04.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 99

Bøveien 542 (Gnr 26, bnr 2) er overdradd fra Petra Oline Albrigtsen til Thommas Albrigtsen (26.04.2017)

Gnr 2, bnr 120 er solgt for kr 300.000 fra Magne Per Andreassen, Odd Roger Andreassen, Svein Harald Andreassen og Hildur Helene Gjerde til Torill Gjerløw og Geir Remen (27.04.2017)

Kilde: Statens kartverk