Det melder politiet i Nordland i en pressemelding tirsdag.

Seminaret arrangeres i samarbeid med prosjekt «Se sammenhengen», som er et samarbeid mellom Dyrebeskyttelsen Norge, Krisesentersekretariatet og NMBU veterinærhøgskolen.

– Dessverre er det slik at både forskning og erfaring viser at dersom man utsetter dyr for vold så er det ofte en sammenheng med at man enten har vært utsatt, eller er den som utsetter andre for vold i nære relasjoner, forteller dyrekrimetterforsker, Stine Brox Gundersen.

Sammen med Krisesenteret i Salten og Mattilsynet håper dyrekrimetterforskeren nå å få satt søkelyset på denne sammenhengen. Det slik at de kan avdekke og forebygge vold mot både mennesker og dyr.

Seminaret holdes i Bodø 6. september, og Brox Gundersen oppfordrer flere til å melde seg på.

– Vi må stå sammen om å beskytte både mennesker og dyr. Ved å invitere til seminar med tema som vold, seksuelle overgrep og vanskjøtsel håper vi få flere med tverretatlig kompetanse til å hjelpe oss å forebygge og avdekke, sier Brox Gundersen.

Målgruppen for seminaret er ifølge pressemeldingen blant annet ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievernkontor, brannvesenet, RVTS, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis og kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester.