Hadsel kommune har sendt ut advarselen i ei tekstmelding til sine innbyggere på Langøya, samt en pressemelding.

– Det er mistanke om harepest på Langøya, alle med private vannkilder anbefales å koke drikkevann, skriver Hadsel kommune.

Harepest er en zoonose, altså en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Sykdommen oppstår gjerne når det blir for stor tetthet i bestanden av hare eller andre smågnagere.

Harepest, eller tularemi skyldes en bakterieinfeksjon med bakterien Franciscella tularensis.

Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Rådet når det gjelder vann er å ikke drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.

Mulig harepest i ytre Eidsfjord

Sykdommen kan overføres til mennesker gjennom vann som er infisert, skriver Hadsel kommune i ei pressemelding.

Det er mistanke om utbrudd av harepest etter funn av døde harer i området mellom Varvika og Grønning.

– Bakterien er ikke påvist. Prøve er sendt inn, men det kan ta opptil en uke å få svar. Kommunen går derfor ut med varsel av forebyggende hensyn. Dette av hensyn til turgåere, samt hytter i området som kan ha vannforsyning som ikke er fullt ut sikret mot overflatevann, skriver kommunen i pressemeldinga.

De døde dyrene er altså funnet i et avgrenset område, men det er sendt SMS-varsling til innbyggere på Søndre Langøya generelt, da dyrene har relativt stor bevegelsesradius.

Hos hare, lemen og mus

Bakterien som gir denne sykdommen forekommer oftest blant ville dyr, spesielt blant hare, lemen og mus.

– Selv om det er mistanke om harepest i området, er det ingen grunn til ikke å ferdes i skog og mark nå. Derimot anbefaler jeg å lese Folkehelseinstituttets råd om harepest før man legger ut på tur. Det bør man også gjøre hvis man har brønn, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Sykdommen kan overføres til mennesker gjennom vann som er infisert av dyrenes avføring eller ved at døde dyr havner i brønnen eller i andre vannkilder. Den kan også overføres ved at mennesker tar på infiserte dyr eller infisert avføring.

Hunder og katter som har vært i kontakt med infiserte dyr eller avføring kan ha bakterier i munnhulen og på snuten. De kan overføre smitte til mennesker uten selv å være syke.

Sykdommen smitter ikke mellom mennesker. Det har tidligere vært episoder av harepest i Vesterålen, med tilfeller av smitte hos menneske.

Kommunen vil sende ut beskjed så snart prøvesvar kommer tilbake og bekrefter/avkrefter mistanken, ifølge pressemeldinga.