I Vesterålen er det meldt betydelig snøskredfare, både lørdag og søndag. Det ventes våte skred og folk oppfordres til å unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Betydelig er også jordskredvarslet for regionen. Det innebærer blant annet at flere sørpeskred, jord og flomskred er forventet, der noen av de kan få store konsekvenser Utsatt bebyggelse kan bli berørt og framkommelighet på vei kan blir redusert.

Det er ventet vind opp mot full storm i landets to nordligste fylker fram mot mandag. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterke vindkast.

– Det går først opp til gult nivå lørdag kveld, før vinden avtar litt på dagen søndag. Men søndag kveld tar det seg kraftig opp, først i Nordland og deretter i Troms og Finnmark. Da kan det blåse liten til full storm, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill til NTB.