Det sa fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide forrige uke da hun ønsket blant annet representanter fra Sortland vgs og Andøy vgs velkommen til en felles samling for å bekjempe ungt utenforskap og skolefravær.

Fylkesrådslederen slo i sin åpningstale fast at elev- og lærlingtjenesten har en avgjørende rolle for elevene.

– Det er summen av kompetanse blant våre rådgivere som gjør at vi evner å se den enkelte elev. Det gjør at vi kan komme tidligere inn der det er nødvendig, sa Eide Dahlseng og fortsatte:

– Dette handler om at Nordland skal være ungdommens fylke. Vi ønsker et samfunn basert på samhold, fellesskap og tilhørighet – det beste for den enkelte elev. Da trenger vi at alle gode krefter trekker i samme retning.

Fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide. Foto: Nordland fylkeskommune

Ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen var det til sammen 130 ansatte i elev- og lærlingtjenesten i Nordland deltok på konferansen, med mål om å sikre at ingen ungdom faller utenfor. Tidligere undersøkelser har vist at 6.000-7.000 unge over 16 år i Nordland står utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

Dette er noe av bakgrunnen for at fylkesrådet har utviklet handlingsplanen for ung inkludering og Nordlandsmodellen. Der slås det ifølge pressemeldingen fast at alle barn- og unge i Nordland skal ha det bra, føle tilhørighet i sine lokalsamfunn og på sine skoler, samt ha gode oppvekstsvilkår.

Elev- og lærlingtjenesten (ELT) i Nordland består av:

  • Rådgivere

  • Helsesykepleiere

  • Formidlingskoordinatorer

  • Koordinatorer i oppfølgingstjenesten

  • Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgivere)

  • Miljøarbeidere

  • Minoritetsrådgivere

  • Ledere for ELT.