Jordell har sendt ut en pressemelding om forslaget. Der skriver han at kxmmuendirektøren mandag vil orientere kommunestyret i Andøy om den økonomiske statusen til Andøy kommune.

– Andøy kommune står i en svært krevende økonomisk situasjon og må tette et gap på 54 millioner kroner for å få et budsjett i balanse for kommende år. Det har dermed vært opp til kommunedirektør å foreslå mulige kutt i budsjettet, skriver Jordell i pressemeldingen.

Han betegner budsjettprosessen som ekstremt krevende og sier administrasjonen virkelig har lagt seg i selen for å unngå større kutt i tjenestetilbudet. For å få et budsjett i balanse foreslår derfor kommunedirektøren å tømme sparegrisen som kommunen har i Andøy Energi Holding AS.

Etter fusjonen med Nordkraft, har Andøy Energi Holding AS rundt 50 millioner kroner på konto, samt en aksjebeholdning verdt rundt 152 millioner kroner.

– Vi er på mange måter trengt opp i et hjørne. Realiteten er at det står mellom å bruke sparemidler eller å kutte i tjenestetilbudet uten å ha hatt gode prosesser på dette. Sistnevnte vil sette oss i en situasjon som jeg vurderer som uforsvarlig både for ansatte og kommunens innbyggere, sier kommunedirektøren.

Med dette forslaget til budsjett kan tjenestetilbudet sør i kommunen langt på vei opprettholdes.

– Politisk nivå har vært tydelige på at legekontoret og skolen i Risøyhamn skal skjermes. Derfor ligger det ikke inne noe tiltak knyttet til disse, sier Jordell.

Vil legge ned barnehage

Kommunedirektøren ser seg nødt til å foreslå nedleggelse av Skolestua barnehage. I budsjettforslaget legges det også inn store besparelser i tjenesteområdet helse og mestring. Kommunedirektøren legger likevel til grunn at stillingsreduksjoner kan løses uten oppsigelser.

– Innenfor den strukturen vi har i dag er det ikke mulig å drive forsvarlig med færre mennesker. Jeg merker at folk er slitne. Sykefraværet er på vei opp. Dette er dramatisk, sier kommunedirektøren.

Merforbruk på nesten 50 millioner

Samtidig er det et merforbruk i 2023 på 46,8 millioner kroner som må dekkes inn i løpet av de neste to årene. Dette for å unngå å havne på Robek-lista, altså at staten tar kontroll over kommunens økonomi.

Kommunedirektøren skriver at overforbruket i hovedsak skyldes økte kostnader knyttet til renter og avdrag, lønn, pensjon og generell dyrtid.

Han mener at smart bruk av kommunens investeringsbudsjett vil være avgjørende for å komme i økonomisk balanse innen 2025.

– Takket være Andøyfondet har vi kunnet gjøre ansettelser som gir oss ekstraordinær kapasitet og kompetanse. Vi må utnytte denne helt unike muligheten vi har, til å utvikle oss ut av utfordringene vi står i, skriver Jordell.