Mattilsynet har opplyst kommunen om et positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika, ifølge ei pressemelding fra kommuneoverlege Mette Røkenes.

– Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, etter kontakt med gnagere og deres ekskrementer, skriver hun.

Røkenes lister opp følgende forholdsregler det kan være greit å ta:

  • Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  • Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt. Kontakt fagfolk som kan bistå med rengjøring og desinfisering ved behov.

  • Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved at du puster inn støv fra syke dyr eller deres avføring. Du kan bruke klorin for å fjerne smittestoff. Følg anvisningen på flasken og ta hensyn til om overflaten tåler klor.

  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

Kommuneoverlegen henviser til Mattilsynets nettsider for mer informasjon generelt om harepest.