Debatten rundt utbygginga av Kvartal 13 har vært lang. Mange har engasjert seg, både i avisspalter og sosiale medier.

Sortlending Sverre Bjørstad Graff har stått i spissen for engasjementet, og har nå fått utarbeidet en skisse med et alternativt forslag for utbygging i kvartalet.

– Den forsøker å vise noen av mulighetene som faktisk ligger i dette viktige kvartalet, sier han.

Stans i planene

Utbygger Karl Behrens har i flere år hatt planer om igangsetting av byggingen av leilighetskomplekset «Sentrum Terrasse». Prosjektet ble satt på vent i høst, etter en noe laber interesse for leilighetene.

Opposisjonspolitikerne signaliserte i formannskapet 19. februar at de synes det er mange spennende alternative planer, forslag og ideer som har kommet frem, spesielt i facebookgruppa «Drømmen om Sortland».

- Jeg synes det er en positiv vinkling på dette. For det har vært mye motstand i befolkningen mot det forelagte prosjektet, sa Trygve Lampe (SV) i formannskapsmøtet.

Vil øke liv i sentrum

Forslaget som Bjørstad Graff har fått utarbeidet, med bistand fra Alt. Arkitektur i Oslo, inneholder plass for studioleiligheter, næringsarealer i både nye og gamle bygg, og to nye byrom.

– Sortland sentrum er preget av brede, vindfulle gater med biltrafikk. Jeg ville vise at i Kvartal 13 kan man faktisk få på plass en lun gågate og skape et nytt og attraktivt miljø som forhåpentligvis vil bidra til å øke livet i sentrum, også utover butikkenes åpningstider, sier Bjørstad Graff.

To nye byrom

Kvartalets indre, som kjennetegnes av to nye byrom, fremstår som selve hjertet i det nye forslaget til Kvartal 13.

– Dette er et sørvendt torg omringet av trapp, terrasser og svalganger, for at torget skal framstå som så lunt og innbydende som mulig. Her kan man ha både små konserter, utendørsfilm og spontane aktiviteter, sier Bjørstad Graff, som ser for seg blå brostein i området.

Den nye skissen fremstår med en blanding av nytt og gammelt. Bjørstad Graff ønsker å tilføye et par eldre bygg i kvartalet.

– Dette er et historisk kvartal, og jeg tror det vil bidra til å gi stedet sjel, identitet og sjarme dersom man satser på en god blanding av gammelt og nytt, sier han.

Næring og bolig

Arkitekten Audhild Svela ble smittet av Bjørstad Graffs engasjement, og sa derfor ja til å utarbeide tegninger av det nye forslaget.

– Tomten har en perfekt beliggenhet for å etablere et sted som kan gi identitet og tilhørighet, sier hun.

– Det som har vært viktig er å skape gode byrom i en mindre skala enn det som finnes på Sortland i dag. Ønsket er å skape et kvartal med smale gater, klimavennlige intime byrom og utemiljø, og gi Sortland byrom som kan oppleves som bakgårder.

Det er tenkt offentlige funksjoner eller næring på gateplan i alle bygg. Fra andre etasje er det tiltenkt boliger, i bygg på 3,5-5 etasjer.

– Dette vil kunne gi et boligareal på cirka 3.500 kvadratmeter bruttoareal, sier Svela, som presiserer at skissen er på idéstadiet, og ikke en ferdigprosjektering.

Nå håper Svela og Bjørstad Graff at tegningene kan bidra til en større diskusjon blant politikere, planleggere, utbyggere og sortlendinger generelt.

Vil ikke kommentere

Kvartal 13 skal opp som drøftingssak i formannskapsmøtet 26. mars.

VOL har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Karl Behrens, uten hell. I en epost til avisa skriver han «Ønsker ikke å gi noe annet kommentar enn at vi har en gyldig byggesak datert 10.10.2013 med endringer 22.08.2014. Dette betyr at vi har en gyldig byggesak frem til 22.08.2017 (varer i tre år fra siste endring av rammetillatelsen). Ellers har vi underskrevet utbyggingsavtaler og avtale om makebytte som er gjeldende.».