Spørsmålet om kommunesammenslåing er heftig debattert rundt om i hele landet, ikke minst her i Vesterålen. Men de fleste som får komme til orde er voksne som er etablerte i politikken. Hva mener så de unge om dette spørsmålet? Det er jo de som eventuelt skal leve i den sammenslåtte storkommunen. Én tilfeldig ungdom fra hver kommune i Vesterålen deler sine tanker.

TORE JOHNSEN (17), Hadsel

– Hva vet du om kommunesammenslåing?

– Kommunene i Vesterålen skal kanskje slås sammen til én stor kommune.

– Hva tenker du om det?

– Jeg ser egentlig ingen problemer med slik det er nå, så jeg tror ikke det kommer til å skje.

– Hvordan tror du det vil påvirke deg som ungdom i Vesterålen?

– Jeg tror ikke det kommer til å påvirke meg så veldig. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det skjer.

– Ser du for deg å flytte tilbake?

– Ja, helt klart. Det er veldig fint her, og så er det her jeg har familien. Jeg liker meg her. Men når jeg flytter kommer jeg helt sikkert til å se på kommunesammenslåing på en annen måte. Liksom sett det fra et annet perspektiv når jeg bor utenfor.

– Ute i verden, er du «fra Vesterålen» eller fra din kommune?

– Hadsel først. Hvis de ikke vet hvor det er, sier jeg Vesterålen.

– Har unge et annet syn på dette enn voksne?

– Ja, det tror jeg. Personlig er det nok fordi vi jeg ikke har tenkt så mye på det. Voksne har jobb og sånt, og så er de nok generelt mer interesserte.

JASMIN RASAMOHAN (18), Bø

– Hva vet du om kommunesammenslåing?

– Ikke mye. Det er vel snakk om å slå sammen kommuner, og Bø er en del av det.

– Hva tenker du om det?

– Bø kan komme til å bli sidelagt. Vi er en liten kommune som jobber hardt for å vokse. Dersom vi blir sammenslått med noen andre blir det vanskeligere å få folk til Bø, tror jeg. En del av Norge vil bli Borte. Men det vil nok være positivt for de større kommunene. De får nok flere innbyggere. Og så blir det flere som fokuserer på Vesterålen, flere hoder som tenker sammen. Vesterålen som kommune vil få større slagkraft, vi vil bli sterkere enn Sortland alene.

– Hvordan tror du det vil påvirke deg som ungdom i Vesterålen?

– Jeg føler at vi på en måte mister en del av vår identitet når stedet vi er fra blir borte.

– Ser du for deg å flytte tilbake?

– Jeg flytter til Tromsø til høsten for å studere, men når jeg er ferdigutdannet tenker jeg å komme tilbake. Men kan jeg i det hele tatt komme tilbake til Bø som jeg kjenner det? Det vil definitivt påvirke min beslutning.

– Ute i verden, er du «fra Vesterålen» eller fra din kommune?

– Fra Bø.

– Har unge et annet syn på dette enn voksne?

– Våre besteforeldre har nok samme mening som oss. Bø er en del av dem. Yngre voksne føler kanskje større mulighet. Det er jo også andre voksne som også jobber for å få Bø oppover, og ikke hele Vesterålen.

EILIF HALLINGSTAD FINNSETH (17), Sortland

– Hva vet du om kommunesammenslåing?

– Regjeringa har sagt at de vil slå sammen kommuner. Vi skal gå fra cirka 400 kommuner til rundt 100. Her i Vesterålen skal alle kommunene slås sammen og Sortland blir vel kommunesenter. Regjeringa har sterke argumenter for sammenslåing, men som medlem i AUF blir litt i tvil. Jeg vet jo at de sosialistiske partiene er imot.

– Hva tenker du om det?

– Regjeringa er redd for demokratisk avstemning, og vil derfor bruke tvang. Jeg som rødgrønn er åpen for sammenslåing dersom folket vil det, men det virker ikke som folket vil sammenslå.

– Hvordan tror du det vil påvirke deg som ungdom i Vesterålen?

– Jeg er 17, har ikke bil og bor på Sortland. Sortland dekker de fleste behov vi har, så jeg vil nok ikke merke det. Ungdom på små steder vil merke det mer, og for eksempel Andenes som er så langt unna det som blir kommunesenter.

– Ser du for deg å flytte tilbake?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre etter å ha gått på folkehøyskole, men jeg er veldig glad i Vesterålen. Det er et fantastisk sted å bo. Noe av det spesielle her er solidariteten. Alle er venner, og aller kjenner hverandre. I større byer er det vanskeligå ha samme solidariteten, så jeg tror at hvis det blir sammenslåing vil mange bli misfornøyde. Jeg liker det her slik det er nå, men jeg kommer nok tilbake uansett.

– Ute i verden, er du «fra Vesterålen» eller fra din kommune?

– Vesteråling. Jeg vil kalle meg vesteråling. I regionen er samholdet stort på en kulturell måte.

– Har unge et annet syn på dette enn voksne?

– Som medlem av et ungdomsparti har jeg nok et annerledes syn. Jeg bruker å mislike hvordan voksne forklarer det. Mine meninger kommer fra et ungdommelig ståsted, ettersom jeg ikke vet hvordan det er å være voksen.

DANIEL HUSEBYE SOLHEIM (16), Øksnes

– Hva vet du om kommunesammenslåing?

– Har hørt snakk om det. Men det virker som det er mostand fra folket i kommunene.

– Hva tenker du om det?

– Det vil jo bli lettere å forklare hvor man er fra. Ikke mange vet hvor Hadsel er, men Vesterålen er mer kjent. Men kommunene er jo ganske uenige om mange ting, så hvis alle skal bli én kommune, kan det bli litt meningskrasj.

 – Hvordan tror du det vil påvirke deg som ungdom i Vesterålen?

– Jeg tror ikke jeg kommer til å merke det så veldig, men vi ungdommer i Vesterålen kommer vel til å ha mer med hverandre å gjøre. Så vi får kanskje tettere et tettere forhold til hverandre når vi bor i samme kommune.

– Ser du for deg å flytte tilbake?

– Ja, jeg tror det. Jeg har lyst til å dra ut og oppleve verden, men så komme tilbake hjem. Jeg elsker denne plassen – hele Vesterålen. Jeg kunne ikke sett for meg et liv uten, det er blitt en så stor del av meg.

– Ute i verden, er du «fra Vesterålen» eller fra din kommune?

– Fra kommunen. Hvis de ikke vet hvor Øksnes er, prøver jeg Vesterålen.

– Har unge et annet syn på dette enn voksne?

– Jeg er ikke så politisk engasjert. Vi ungdommer tar jo ikke like stor del i samfunnet som voksne gjør. På den annen side får vi beskjed om at det er vi som skal ‘lage framtida’. Vi må gjøre noe med samfunnet vi skal leve i.

ELINA RYDLAND (16), Andøy

– Hva vet du om kommunesammenslåing?

– Det har vært snakk om å slå sammen kommunene i Vesterålen. Mange er for og mange er mot.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tror det vil bli bra. Nå har Andøy ansvar for Andøy, og hver kommune for seg selv. Men da vil det være én plass som kan ha ansvar for alle. Det kan gå bra, men det er litt uforutsigbart.

– Hvordan tror du det vil påvirke deg som ungdom i Vesterålen?

– Jeg er ikke helt sikker, men det høres kjekt ut.

– Ser du for deg å flytte tilbake?

– Jeg er veldig hjemmekjær, så jeg har lyst til å flytte tilbake. Store byer gjør meg litt utrygg, men her kjenner alle hverandre. Jeg trives svært godt her, så jeg kommer nok til å ende opp i Vesterålen.

– Ute i verden, er du «fra Vesterålen» eller fra din kommune?

– Fra Vesterålen, som regel.

– Har unge et annet syn på dette enn voksne?

– Det er vanskelig å forklare ordentlig, men vi ungdommer tenker nok litt annerledes, ja.