Hallen skal bygges på ei tomt som tilhører Forsvaret. Det er Andøy  kommune som skal overta tomta, og selge eller leie den videre til hallselskapet.

Onsdag var Ole Benberg fra Andøy kommune, Harald Pedersen fra Forsvarsbygg og Inge Laukslett fra Andøy flerbrukshall på plass for å måle opp tomta den 75 meter lange hallen skal ligge på.

– Været i dag er jo en illustrasjon på at det er behov for en slik hall på Andenes, sier Laukslett som var godt påkledt i snøbygene onsdag.

Hallen skal leveres og monteres i løpet av høsten.