Styreleder Arne Osnes sier at dette er et anslått minimumsbeløp. Det betyr også at for å eksistere videre etter digitalomleggingen, har Radio Bø ikke noe valg. Men først må det utredes hva en slik omlegging vil medføre for radioen, samt å vurdere ulike finansieringsløsninger.

Radio Bø har i dag konsesjon for å sende i Bø, Sortland, Andøy og Lødingen. Fremover skal det vurderes å kunne sende i hele Lofoten og Vesterålen og i Ofoten, inkludert Lødingen.

Radio Melbu og Radio Øksnes er i dag ikke en del av Radio Bø.

- Radiosignalene ser ikke kommnegrensene. Vi har en betydelig lytterskare i Hadsel, Øksnes og litt i Lofoten. Det merker vi på hvem som spiller radiobingo med oss, sier Osnes.

Han legger til at per i dag har Radio Bø en sunn økonomi gjennom radiobingo og reklameinntekter. Men hva situasjonen vil være om fem år tør han ikke si noe om.

Lokal identitet

- Men er vi ikke med den dagen FM-båndet slukkes, vil lokalradioene langsomt avvikles. Skal Radio Bø eksistere, må vi bygge ut til DAB.

- I hele Nordland har det vært et skred av lokalradionedleggelser. Hvorfor er Radio Bø fortsatt i drift?

- Radio Bø har hele tiden hatt en hærskare av frivillige medarbeidere. Det har betydd utrolig mye. Når det gjelder økonomien, har vi kanskje tatt noen beslutninger som har vært riktige.

Gode hjelpere, medarbeidere, økonomistyring og trofaste lyttere har gitt tilhørighet og skapt trivsel med lokalradioen. Vi teller ikke på knappene, men må i gang med en forprosjektutredning for hva en omleggimg til DAB vill bety. Hva er mulig å finansiere og hvilket driftsgrunnlag vil vi ha i fremtiden som kan forsvare store investeringer.

Stort engasjement

- Hvorfor ditt store engasjement for lokalradioen?

- Ja, det kan du spørre om. Men engasjementet har vært noe annet å holde på enn å være næringskonsulent i kommunen. Jeg har opplevd Radio Bø som noe spesielt - en artig bedrift med en felles dugnadsånd som mange smittes av.

- Hvor lenge har du vært engasjert i Radio Bø?

- I rundt 18 år. Jeg startet som kassserer og har nå vært styreleder i mange år.

- Sendingen lillejulaften sies å være helt spesiell?

- Ja, frivillige trør til, planlegger og gjennomfører sendingen - et helt fantastisk opplegg i mange timer.

- Når blir en endelig avgjørelse tatt om fremtiden for Radio Bø?

- Egentlig skulle det skjedd i går. Det haster å finne avklaringer og det vil styret prioritere i sitt arbeid fremover.

- Blir dere å søke Bø kommune om økonomisk støtte?

- Ja, vi prøver å finne ut hvem det er naturlig å spørre om støtte. Det er også naturlig å spørre de kommuner der vi har tenke å sende. Det er naturlig å snakke med Radio Melbu og Radio Øksnes, avslutter Osnes.