Larsen reagerer kraftig på en nyhet fra natt til mandag hvor en utenlandsk bil ble stoppet ved grenseovergangen på Bjørnfjell. Tolla beslagela 86,4 kilogram fiskefilet ut over lovlig kvote og bilisten fikk bot på 8700 kroner. Dette synes Larsen er for lavt.

- Når jeg vet hvor hardt yrkesfiskerne straffes når de begår ei straffbar handling som omsetting av svarfisk eller fisker over kvoten, så blir straffeutmålingen tatt ut fra rund fisk. Turister som bevisst overfisker og prøver å komme unna med det, de slipper unna med å få det veid i sløyet fisk. Det er å oppfordre til kriminelle handlinger, mener Larsen.

Rundt fisk er fisken før den er sløyd og det er dette som angis som utgangspunkt for straff ved overfiske eller omsettelse av svart fisk for yrkesfiskere. Ved tilfeller som det på Bjørnfjell, hvor fisken var filetert, er det fiskens vekt der og da som gjelder i forhold til straffeutmåling.

- Ingen risiko

- Det turisten hadde med seg over fjellet tilsa 400-500 kilogram rund fisk. Det var det straffen burde blitt målt ut fra. I tillegg burde han blitt straffa for å kaste 80-85 prosent av fisken, sier Larsen som mener straffenivået som det er nå nesten fungerer som ei oppfordring til tjuvfiske.

- Regelverket rundt turistfiske fungerer som ei oppfordring for kriminelle å komme hit og plyndre og tjene seg penger på matfatet vårt. At denne personen ble tatt på Bjørnfjell kan kun regnes som et arbeidsuhell. De vet at det skal mye til for å bli stanset. Og når de blir stanset, er straffen latterlig lav. Dermed er det nesten fritt frem.

Ansvarliggjøring

Larsen mener også turistnæringa bør ta mer ansvar.

- De som leier ut båter og fryseplass til turistene bør ansvarliggjøres. De er med å legge til rette for tyvfisket og er medskyldige, sier han.