Forslagene til endringer i konsesjons- og eiendomsreglene ble lagt fram fredag og innebærer blant annet at tilgrensende eiendom kan selges konsesjonsfritt.

Bondelaget mener at dette vil åpne for at investorer kan ekspandere fritt og kjøpe opp alt av jord og skog i et område, ifølge Nationen. Organisasjonen viser til at store utmarkseiendommer kan grense til hundrevis av eiendommer i mange ulike dalfører og fylker.

–Hvis eiendommen har over 500 mål produktiv skog spredd rundt om, så er kriteriene oppfylt. Da kan en ekspandere videre ved å kjøpe opp både jord og skog uten å måtte søke om konsesjon for oppkjøpene og dermed omgå boplikten og priskontrollen, sier fagsjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling.

Konsekvensen kan ifølge Bondelaget bli at utenlandske investorer ender opp med de norske landbrukseiendommene.

–Kapitalkrefter her i landet vil stå først i rekken. Så vil investorer fra andre land følge etter. Det vil være naivt å tro at den utviklingen vi ser i naboland som Danmark og Sverige ikke vil skje her, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.