Daniel Sowe koordinerer arbeidet for Hadsel kommune. Foto: Arkvivfoto

Før møtet skal det konstitueres noen utvalg som vil jobbe med spesifikke arbeidsoppgaver. De går ut på å utforme innspill som skal sendes til Vesterålen Reiseliv sin reiselivsstrategi for Vesterålen.

– Vi ønsker å få tak i alle de gode ideene eller tiltakene som er i gang eller i ferd med å bli etablert i Hadsel. Dette for å samle alle trådene i Hadsel slik at en får en oversikt over dette og kan formidle dette videre til Vesterålen Reiseliv, ser Daniel Sowe som er koordinator for Hadsel kommune for denne prosessen.

– Må bli lengre

En av de viktigste målsetningene er å få turistene til å bli lengre.

– Vi må finne på noe for å få turistene til å bli lengere i kommunen og ikke slik at dette bare er en gjennomfartsåre til og fra Lofoten. Vi vet det er mange tilbud, men trenger en oversikt, fortsetter Sowe.

– Håper mange kommer

Hvem bør så komme på møtet?

– Så mange som mulig. Alle som er interessert er velkommen og vi er ute etter alle ideer og tilbud som finnes her, sier han.

– Hvordan skal man sørge for at dette ikke blir en masse ideer, men ender opp i noe konkret?

– Det er der jeg kommer inn. Min jobb er å være bindeleddet mellom Hadsel kommune og Vesterålen Reiseliv. Hovedoppgaven min blir å koordinere det man kommer frem til her lokalt med den jobben Vesterålen Reiseliv gjør slik at det blir mest mulig konkret.

Utvalgene blir dannet i forkant av møtet, men de som ønsker å bidra kan også gjøre det ved å bli med i et utvalg under og etter møtet.