Denne uka kom det en henvendelse til Vesteraalens Avis fra Frp-veteranen Per Sandberg om hvor Bogdan-saken i Hadsel står per dags dato.

- Det er kun fem personer som sitter i kirkeasyl nå. Jeg har planer om med det første å lansere en løsning. På samme måte som med asylbarna, så er også diskusjonene rundt kirkeasyl noen som har gått over altfor mange år, mener Sandberg.

Allerede til uka kommer Frp-nestlederen til Hadsel for å møte kirkeasylantene. Til VA sier han at det er problematisk å uten videre bare innvilge asyl. Det kan skape en uheldig presedens, sier han.

Vil ikke få hjelp

Bogdan Gerasimov vil ikke få tilstrekkelig hjelp for sin sykdom i Russland, sier hans mangeårige hjelpere i Hadsel.

Ledende fysioterapeut i Hadsel kommune Ann-Britt Bastesen er krystallklar:

- Jeg er en av flere i støttegruppen for Bogdan, og jobber aktivt opp mot UNE (Utlendingsnemda, red. anm.) via hans advokat Halvor Frihagen som jobber i advokatfirmaet Andersen & Bache Wiig i Oslo.

- Etter en omgjøringsbegjæring fra advokaten til UNE i januar 2015 er saken nå under behandling på nytt, sier Bastesen.

- Dette på grunn av nye saksopplysninger, og ikke minst et dokument fra en instans kalt «Fond til sosial forsikring»  i Bogdan sin region Kabardino-Balkaria i Russland.

Kopier til UNE

- Der vises til at blant annet til at nettopp de livbergende hjelpemidlene hoste- og pustemaskin ikke er tilgjengelig. De originale dokumentene er sendt UNE. Jeg har kopier, sier Bastesen til VA.

Fysioterapeuten har svært lang erfaring i arbeid med blant annet barn med ulike muskelsykdommer.

- Å sende Bogdan tilbake til Russland er å sende han tilbake til den visse død.

- Jeg håper virkelig saksbehandlerne i UNE tar inn over seg inn over hvordan den reelle situasjonen er i området Bogdan er tenkt uttransportert til, sier Bastesen.

Fremskrittspartiet har vært svært skeptiske til den norske kirkeasylordningen. Det får Ann-Britt Bastesen til å tenne.

- Det er farlig ordbruk fra Per Sandberg, mener fysioterapeuten.

- Beskytter nasjonale interesser

- Det er en svært gammel ordning, som beskytter nasjonale interesser. Det er påvist ved flere tilfeller, senest av biskop Tor B. Jørgensen at uten kirkeasyl ville man opplevd at folk som ellers hadde blitt uttransportert fra Norge ville blitt drept, nærmest med det samme de hadde satt sine føtter i hjemlandet, sier Bastesen.

Per Sandberg argumenterer motsatt vei.

- Det er uverdig for folk å få satt sine liv på vent på det viset som vi ser i kirkeasylsakene. Vi må få til en rask avklaring, og uansett hvilken avklaring vi snakker om, så må den altså ikke dra ut i tid, sier Per Sandberg til VA.

- Alternativet er rask død

Fysioterapeut Bastesen fnyser av ordbruken til Frp-nestlederen.

- Hva vet Sandberg om hva som er uverdig? Alternativet til å sitte i kirkeasyl er en ganske rask død for Bogdan. Hvordan tror Sandberg det er mulig for Bogdans søster Jelena å klare å ta hånd om sin bror, innelåst i et fengsel, som jo kirkeasyl er, i seks år?

- Jo, årsaken er nettopp at Jelena vet at alternativet for broren sin er at han ikke vil overleve. Jeg vil ikke høre snakk om å skape presedens i denne saken. Det er ikke mange med denne alvorlige muskelsykdommen i verden, sier Bastesen.

- Det bor et brødrepar i Sortland med denne sykdommen. De lever. Det vil ikke Bogdan gjøre dersom han blir uttransportert, hevder fysioterapeuten.

Her kan du lese mer om Bogdan-saken.