I dagens regionrådsmøte forklarte kommunene seg i tur og orden om hvorfor det ikke var mulig å gjennomføre et møte med alle formannskapspolitikerne i Vesterålen på Sortland, slik Sortland kommune inviterte til.

Regionrådsleder Sture Pedersen oppsummerte forklaringsrunden med at det nok ikke var motvilje mot å møtes, men at kommunene ønsket bedre timing i forhold til å få kjørt prosesser i egne kommuner først.

Oppfordring fra Hill Marta

Fylkesmann Hill Marta Solberg er til stede i møtet i dag. Hun kom med en særdeles klar oppfordring om å snakke sammen.

- Det er viktig at dere holder god kontakt og dialog samtidig som dere utreder framtida i egne kommuner. Ellers vil dere komme ut med såpass sprikende konklusjoner at samsnakkinga blir vanskelig.

- Jeg har sagt det ved en tidligere anledning, og jeg holder fast på rådet om at rådmennene må sørge for at dette blir koordinert i et felles løp fremover. Det er ikke tvil om at Vesterålen har dårlig tid, for det er mye som skal være gjort frem til juni neste år. Dere har en svær jobb å gjøre.

Mellom sterke regioner

Hill Marta benyttet også anledningen til å oppfordre kommunene til utsyn i den videre prosessen.

- Det ligger an til store sammenslutninger andre steder, sa Hill Marta, og viste til visjonen om "stor-Salten" og det som skjer i Harstad-regionen. - Og jeg tenker at Vesterålen bør tenke strategisk og tenke hvor vi skal stå hen i forhold til et fylke som kanskje blir seende helt annerledes ut, plassert mellom to sterke regioner som kanskje vil ha en slags "magneteffekt".

-  Vi må spørre oss i Vesterålen "hvor skal vår plass være - hvor skal utviklingskrafta vår være"? Dere ser hvordan Bodø nå lykkes gjennom å være store nok til å drive frem prosesser.

Dette er den strategiske tenkinga som må være en del av prosessen videre.

- Man må jobbe med hvordan man har det hos en selv, men man må også se hva som skjer rundt oss. Rett og slett spørre om hvilket fremtids-Nordland er det egentlig vi ser?

- Så min oppfordring er: Hold god kontakt mellom kommunene, ellers er man plutselig på hvert sitt isflak, og så er man ikke i posisjon for å møtes når man i 2016 skal ta beslutninger.