KRITISK: Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre.

– Vi tror at en halvtime mindre går greit. Jeg synes også det er viktig å ta på alvor det driftsutvalget har gått for, og det har vært førende for det vi i formannskapet skal stemme for, sa Sigurd Jacobsen (Ap) i torsdagens formannskapsmøte.

Bakgrunn: Vil stenge ølkranene tidligere i Sortland

Snudde

Da saken først var oppe i april og mai, stemte Ap og Sp for innskrenking av skjenketidene til klokken 02.30 i driftsutvalget, men gikk i formannskapet inn for å beholde de gamle.

Etter at saken har vært ute på høring, og blant andre politiet har kommet med en klar anmodning til politikerne i Sortland om å innskrenke skjenketidene, snudde Ap og Sp igjen.

I torsdagens formannskapsmøte var det dermed flertall for å innskrenke skjenketidene.

Saken ender dermed opp til votering i kommunestyret torsdag i neste uke. Stemmer posisjonen samlet også da, blir innskrenkingene innført med virkning fra 1. oktober.

– Forferdet

Saken vekket stor frustrasjon i opposisjonen.

– Jeg blir egentlig forferdet over begrunnelsen, tordnet Roar Wessel Olsen (H).

– Å kutte en halvtime har ikke så mye å si for dem som går ut, men det har veldig mye å si for næringslivet. De har selv poengtert at dette vil gi konsekvenser. Det er snakk om et hundretalls timer som går bort, og det fører til at de har behov for færre folk på jobb. Arbeidsplasser står på spill.

Ingen millionbedrifter

Han dro deretter paralleller til Vardia-saken, som ble diskutert i forrige formannskapsmøte.

– Jeg ser ikke logikken i å fjerne en halvtime på åpningstidene når det får konsekvenser for arbeidsplasser. I forrige formannskapsmøte bevilget vi en ikke ubetydelig sum penger for å dekke opp tapet vi hadde i arbeidsmarkedet. Er forsikringsbransjen mer verdt enn utelivsbransjen for posisjonen, spurte Wessel Olsen.

Han påpekte også at dette er en næring der få aktører går med særlig stort overskudd.

– Ingen utesteder i Sortland kommune er noen millionbedrifter, og de driver med vanvittig små marginer. Jeg ser ikke logikken i å fjerne en halvtime på åpningstidene, det er veldig tilbakelent for Sortland til å være et regionsenter, og jeg ser ingen gode begrunnelser for dette, fortsatte han.

– Sykere enn i Bø?

Høyre-politikeren mener at om det skal lages felles bestemmelser for alle vesterålskommunene, bør man heller gå andre veien. Og han ser ikke at Sortland er verre enn nabokommunene, på tross av lengre åpningstider.

– Driftsutvalget argumenterer med folkehelsen, men vi skal ha et meget fordrukken samfunn om en halvtime lenger skjenking skal gjøre utslag for folkehelsen. Hvor finnes dokumentasjon på at folkehelsen er dårligere her enn i Bø, Øksnes og Hadsel? Og hvor er dokumentasjonen på at den er dårligere enn før vi utvidet skjenketidene sist, spurte Wessel Olsen uten å få noe klart svar før rådmannens innstilling gikk til votering – og fikk flertall.