Strategiplanen for Hurtigrutens Hus er moden for revidering.

Etter at foretaket har behandlet sin egen plan, må den videre godkjennes i kommunestyret. Styremedlem Anne Cameron sier blant annet følgende om planen:

– Styret i Hurtigrutens Hus skal jobbe mot at huset skal være selvgående og økonomisk bærekraftig. Inntektene skal ikke baseres på tilskudd fra Hadsel kommune, men på leieavtaler ut fra markedspris og på arrangementer som skaper økonomisk gevinst. Slik holder vi ikke på i dag. Vi har gått med på disse vilkårene, og da må vi drive etter dem, sa Cameron.

Les også: Kulturhuset må betale ti månedslønner

– Bolyst som bieffekt

Ragnhild Renna pekte på visjonene for kulturhuset, at det blant annet skal "skal skape bolyst".

– Det kan godt være en bieffekt av det vi gjør, men kan ikke være en hovedsak. Bolyst kan gjerne skapes av Hadsel kommune, men det blir en for lite konkret oppgave å pålegge Hurtigrutens Hus, sa Renna.

Anne Karine Innbjør sa på møtet at selskapet må gå i balanse, minimum.

– Vi må tenke økonomi, økonomi, økonomi, sa hun.

Krever opprydding

Britt Solvik pekte på vedtektene som ble nedfelt i kommunestyret.

– Jeg smiler av at vi skal kunne levere utbytte. Vi skal levere kultur, vi skal drive utleie, og vi skal legge til rette for universitetet. Hvordan skal vi klare å legge til rette for at vi går i balanse? spurte hun.

– Det kommunen bruker på kultur, må ikke komme som et underskudd på Hurtigrutens Hus, men i kommunens eget budsjett. Her må vi få til en opprydding. Når ryddingen er gjort vil regnskapet til Hurtigrutens Hus ser annerledes ut, sa Anne Cameron.

Det ble vedtatt å jobbe frem en tydeligere strategi for kulturhuset.