I auditoriet tildelte sjefen i Kystvakten, Sverre Engeness, på vegne av Forsvarets veterantjeneste Tor Christian Karlsen «United Nations Interim Force in Lebanon medalje».

Operasjonsassistent

Medaljen tildeles sivilt og militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, besluttet av norske politiske myndigheter. Karlsen var i UNIFIL 17, som operasjonsassistent fra 1. juni til 19. november 1986.

- Det er en ære, sa Karlsen i det han ble tildelt medaljen av kystvaktsjefen.

Styrker

Det var i påsken 1978 at regjeringen i Norge besluttet å stille en styrke til UNIFIL i Libanon. Og kun fire dager etter besluttelsen var de første forpartiene på plass i landet. Norge stilte med det største bidraget til FNs fredsbevaring med flere avdelinger og rundt 900 soldater.

Dette var helt til Balkan ble prioritet på 1990-tallet, og Norge trakk seg helt ut i 1998. Tidlig i operasjonen stilte Norge med det største bidraget med flere avdelinger og rundt 900 soldater.

Infanteribataljonen NORBATT var hele tiden det største elementet og det som ble værende hele perioden 1978-1998.

Redningsdåd

Fylkesmannen i Nordland ved Hill Martha Solberg tildelte på vegne av Nærings- og handelsdepartementet etter innstilling fra Sjøfartsdirektoratet medaljer for «Redningsdåd til sjøs».

Solberg tildelte KV Bergen – MS Tove: Rune Stenevik, for redningsinnsats i Nordsjøen. KV Barentshav – MT Skagøysund: løytnant Raymond Isehaug og vernepliktig Ola Lien. De foresto helsehjelp som viste seg å være livreddende.

- Disse har gjort nødvendige tiltak under svært krevende forhold, sa Solberg under tildelingen.

Hedret

Også kapteinløytnant Bjørn Amundsen ble tildelt forsvarsmedaljen for sine 45 år i tjeneste i forsvaret.

Kystvaktsjef Engeness takket alle for innsatsen.

- Gratulerer så mye, sa Engeness.