Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan man utvikler en frivillighetspolitikk, altså egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor. Nå har de fått utarbeidet en nasjonal oversikt over kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk.

– Vi ønsker å skape en bevissthet i kommunene om hvor viktig frivillighetspolitikk er og synliggjøre foregangskommunene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i en pressemelding.

Tre kategorier

Kommunene er kategorisert som røde, gule eller grønne, alt etter hvordan frivillighetspolitikken er i kommunen.

I Vesterålen er det kun Sortland som er grønn. Bø, Hadsel, Andøy og Øksnes er røde. På landsbasis er 38 kommuner kategorisert som grønne. «Grønne kommuner» har en helhetlig frivillighetspolitikk. Kriteriene til Frivillighet Norge er at kommunen har utarbeidet en egen frivillighetsmelding, plan, erklæring eller lignende, som skaper vekst og utvikling for frivillig sektor. Innholdet må være utviklet i dialog med bredden av frivillige organisasjoner lokalt, og ha vært igjennom en politisk behandling.

De «gule kommunene» er de som er i ferd med å utvikle en frivillighetspolitikk, mens de røde ikke har noen vedtatt frivillighetspolitikk, etter det Frivillighet Norge kjenner til.

Offentlig og frivillig sektor

Det offentlige ønsker stadig mer samarbeid med frivilligheten. Frivilligheten roses ofte i festtaler, men få kommuner har utviklet en frivillighetspolitikk. En frivillighetspolitikk legger grunnlag for vekst og utvikling i frivilligheten og bedre samarbeid mellom lokale foreninger og kommunen.

– På samme måte som næringslivet er frivilligheten en samfunnssektor. Så godt som alle kommuner har en næringslivspolitikk, men de færreste har en frivillighetspolitikk, sier Johnsen.

Det offentlige etterlyser frivilliges bidrag innenfor blant annet integrering, folkehelse, omsorgstjenestene, beredskap, kultur og idrett. Frivilligheten skaper gjennom et mangfold av aktiviteter unike verdier i lokalsamfunnene rundt i Norge, som bidrar til bolyst, tillit, inkludering, felleskap, lokal tilhørighet, trivsel og bedre folkehelse.

– På område etter område etterlyser man mer samarbeid med frivilligheten. Det kommer ikke av seg selv. For å legge til rette for dette må kommunen utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med lokale lag og foreninger, sier Johnsen.