Da formannskapet behandlet Kunstnerhus-saken, ble saken stoppet på effektivt vis, og uten debatt, med stemmer fra opposisjonen og Rødt.

Les også: – 19 år siden siste økte drifttilskudd i Sortland

Fikk med seg posisjonen

I formannskapet fremmet Rødt forslag om å utsette saken, noe som ble nedstemt. Mens resten av posisjonen ville gå for rådmannens innstilling om å selge huset, stemte opposisjonen for å beholde huset i kommunens eie.

– Innstillinga til rådmannen er å gå for salg, begrunnet med renoveringskostnader, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Også Rødt stemte for å beholde huset, i formannskapet.

Nå har imidlertid Rødt fått med seg resten av posisjonen på å utsette saken, slik at de kan gjøre en grundigere vurdering av mulige alternativer for renovering av Kunstnerhuset, fremtidig eierskap og drift.

Les også: – Gjør at folk ikke kommer tilbake i jobb

Enighet

Det var bred enighet i kommunestyret om at dette er en sak man må se nærmere på. Høyre påpekte at det er gledelig å se at flere partier er enige om at dette er en sak man må bruke lenger tid på.

– I formannskapet stemte Sp for å selge huset. Men, det har blitt jobbet godt siden det formannskapet. Det ligger i indrefileten av Sortland. Det er ikke bare å selge det huset til en bedrift, sa Asbjørn Høgden (Sp).

Les også: – Vårt engasjement hadde ikke som hensikt å kritisere noen

Vedtak:

Kommunestyret ønsker at Kunstnerhuset også i framtida skal brukes til kunst og kulturformål.

Det etableres ei arbeidsgruppe med mandat å utrede og fremme forslag til mulige alternativer for

  • Gjennomføring og finansiering av renovering av Kunstnerhuset

  • Framtidig eierskap til Kunstnerhuset

  • Framtidig drift av Kunstnerhuset

Arbeidsgruppa sammensettes slik:

  • To politikere (posisjon og opposisjon)

  • En representant fra styret i Kunstnerhuset

  • En representant fra dagens brukere av Kunstnerhuset

  • En representant fra Kulturfabrikken KF

Arbeidsgruppa legger fram sin utredning innen utgangen av 2016.