Aulabygget ved Myre skole, som i dag huser ungdomsklubben Skarven, brukes i undervisning, ved kulturelle arrangementer og av frivilligheten, er gammelt - og har et sårt behov for oppgradering.

Det var bakgrunnen for at administrasjonen i fjor høst anbefalte politikerne å sette av nærmere 17 millioner kroner til en mindre oppgradering av bygget for å få på plass ventilasjonsanlegg, skifte vinduer og dører og oppgradere varme- og el-anlegg. Administrasjonens vurdering da var at det ville være mer lønnsomt å renovere aulaen, enn å investere i et nytt bygg. Et tilsvarende nybygg mente kommunen trolig vil få en kostnad på nærmere 35 millioner kroner.

Det var da kun gjennomført en enkel visuell vurdering av bygget. Politikerne ba om en grundigere vurdering av byggets tilstand før de konkluderte og bevilget penger til prosjektet.

Dårlig forfatning

Nå har ingeniører i Asplan Viak, på oppdrag fra Øksnes kommune, gjennomført en omfattende byggeteknisk vurdering av aulabygget.

I sin rapport konkluderer de med bygget er i så dårlig forfatning at de ikke anbefaler kommunen å rehabilitere bygningsmassen.

Ingeniørene mener blant annet at bærekonstruksjonene i bygget har altfor lite kapasitet til at bygget skal kunne benyttes som kommunen har tenkt – som arbeidsplass og lokaler for kulturskolen. De har avdekket skader i betong og store rustskader på armering.

– Bærekonstruksjonene er svekket og for dårlige i forhold til de krav man har i dag. De er også i tvil om de er etter kravene man hadde da bygget ble oppført på 60-tallet. Søylene som bærer første etasje er underdimensjonert og overbelastet, sier leder for eiendomsforvaltingen i kommunen, Bengt Stian Nilsen.

Dyrere enn å bygge nytt

Det er ikke gjort noe kostnadsoverslag på hva det vil koste å renovere bygget – men Asplan Viak skriver i sin rapport at det vil bli svært kostbart. Bygget vil måtte strippes helt ned til bæresystem – hvor også dette må utbedres.

– De utbedringer som må gjøres vil medføre betydelige kostnader, slik at den reelle gjenværende verdi av bygningsmassen vil være betydelig lavere, skriver Asplan Viak i rapporten.

Nilsen sier de nå skal ta fatt på en saksutredning, og håper at politikerne skal få den på sitt bord i mai. Der vil de trolig bli rådet til å vedta riving av bygget.

– Ingeniørene mener verdien i skallet er så liten at det ikke vil være forsvarlig å bruke så mye penger på å oppgradere bygget når bærekonstruksjonene er så svake. Det vil trolig koste mer å renovere enn å bygge helt nytt. Vi har ikke konkludert, men vil trolig anbefale at bygget rives, sier Nilsen.

Sporadisk bruk

– Vil dere fortsette å bruke bygget når det er i en slik tilstand?

– Vi kan fortsatt bruke det en stund til, men ikke til så mye. Utfordringa er at vi ikke har ventilasjonsanlegg, og at el- og varmeanlegg er veldig dårlig. Vi vil ikke kunne bruke bygget til det vi hadde tenkt, som lokaler for kulturskolen, og vi kan ikke ha arbeidsplasser i bygget. Men vi kan fortsette den sporadiske bruken som er i dag med ungdomsklubb, bygdekino og som skolens storstue, sier han.

Det må også finnes en ny løsning for kulturskolen, som i dag ikke har egne lokaler.