Tilskuddsportalen er en informasjonstjeneste for aktivt arbeid med tilskudd, og gir brukerne tilgang til å søke på nærmere 3.000 tilskuddsordninger.

Kom på plass i sommer

Fra i sommer har lag og foreninger i Hadsel kunne benyttet seg av den nasjonale tjenesten.

Sammen med cirka 130 kommuner i landet har Hadsel kommune kjøpt et verktøy for lag, foreninger og kommuneansatte som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å vinne tilskudd til sine prosjekt.

– Innsatsen lag og foreninger legger ned i lokalsamfunnene og i Hadsel er uvurderlig. Og hvis vi som kommune kan legge til rette for at det skal bli mindre byråkratisk, mer oversiktlig og lettere for alle frivillige å få tak i penger og midler, er det kjempebra, sier ordfører i Hadsel kommune Siv Dagny Aasvik.

Gjør arbeidet lettere

Det var formannskapet som 30. mars behandlet sak om avtale med Tilskuddsportalen. Her ble det vedtatt å inngå avtale fra og med i vår, noe som er effektuert, ifølge rådmannen.

Oppstartkostnad er 13.500 kroner, mens månedlig lisens for både kommunal og frivillig bruk er 4500 kroner. I år har Hadsel kommune brukt i overkant av 50.000 kroner for å iverksette Tilskuddsportalen.

Eneste i Vesterålen

Per i dag er det kun Hadsel av kommunene i Vesterålen som  tilbyr tilgang.

I Lofoten har Vestvågøy og Flakstad Tilskuddsportalen.