SortlandsAvisa skrev før jul at rådmannen ikke fant plass til økt driftstilskudd til private fysioterapeuter i neste års budsjett.

En økning ble det heller ikke funnet rom til av posisjonspartiene som vedtok budsjettet.

To årsverk gratis

I desember i fjor vedtok daværende posisjonspartier Høyre og Frp å øke driftstilskuddet med 250.000 kroner, med en opptrapping over fire år. Fysioterapeutene fortsatte da å jobbe 100 prosent, til tross for at de ikke har fått betalt for all jobben de gjør.

– De tilskuddene vi ikke får betalt for, utgjør 70,2 timer i uka med behandling, sier fysioterapeut Merete Stoltz-Rasmussen.

Hun jobber sammen med Terje Larsen Toften og Inger Arleen Larsen ved Sortland fysioterapi. De har gått sammen med to selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, Ingrid Gullvik og Cathrine Hansen, for å kjempe for å få økt driftstilskudd.

Reduksjonen i driftstilskuddet tilsvarer to årsverk for de tre fysioterapifirmaene som har redusert avtale med Sortland kommune. De andre fysioterapeutene har full avtale. Det vil si at de tre instituttene ikke får 100 prosent av behandlingene oppdekt fra kommunen.

Stoltz-Rasmussen har regnet ut hva de tre firmaene har dekket opp for på fem år i kroner og øre og forteller de fire andre hvilke summer det er snakk om.

– Det er utrolig hva vi har dekket opp for, det utgjør 750.000 kroner i året.

Inviterte politikerne

De har invitert til møter med alle partilederne i kommunen for å forklare situasjonen. Hittil har de kun hatt møter med Ap og Sp samt telefonkontakt med Høyre, forteller de.

– Jeg har også invitert politikerne til å bli med på dugnaden hvis de synes det er greit at vi ikke får betalt for behandlinger, forteller Gullvik.

Terje Larsen Toften forteller at saken startet med en omlegging som kom for fem år siden.

– Tidligere var driftstilskuddet rett og slett så lavt at det var nærmest bare en inngangsbillett vi måtte ha for å få oppgjør gjennom trygdesystemet. Hvilken prosentandel det var, hadde ikke så mye å si, for det utgjorde så lite, sier Gullvik.

Men så ble takstene redusert med 25 prosent og tilsvarende beløp ble flyttet til driftstilskuddet.

– Det utgjorde at en mye større andel skulle komme fra tilskuddet fra kommunen, sier Inger Arleen Larsen.

Dårligst i Vesterålen

Sortland er dårligst i Vesterålen og ligger under landssnittet når de kommer til antall fysiterapeutårsverk per 10.000 innbyggere. I 2014 lå Sortland på 8,4. De andre kommunene ligger på tall fra 9,9 (Hadsel) til 12,9 (Øksnes).

– Regnskapsføreren min sa jeg likeså godt kan jobbe i en butikk en dag i uka og være lønnsmottaker. Da får jeg minst 90.000 kroner i minstefradrag som man ikke gjør som selvstendig næringsdrivende, sier Cathrine Hansen.

Det vil rett og slett lønne seg mye mer for henne å stå i butikk en dag.

– Økonomisk sett er det en god idé, for jeg klarer alltid å dekke opp for meg selv ved å ta en annen stilling. Men det er så fortvilende for vår del, spesielt for oss som har en kompetanse innenfor kreft og får pasienter fra hele Vesterålen. Jeg får ikke sove om natta om jeg skal stå i en butikk og vite at det står 20 stykker på venteliste og ikke vet sin arme råd hva de skal gjøre, sier hun.

Nær 70 på venteliste

Cathrine Hansen startet opp egen praksis i august og har hatt folk stående på venteliste siden september.

– Fysioterapitilbudet i Sortland er enormt underbemannet. Det er bare å se på tallene, sier hun.

– Ja, det er ekstreme ventelister. Jeg har hatt folk stående siden mars og har ennå ikke fått tatt dem, sier Gullvik.

– Denne uka har vi nesten 70 personer på ventelista. Vi er fem stykker her som jobber mer enn det vi skal, sier Larsen Toften i Sortland Fysioterapi

– Folk tilbake på jobb

De fem mener det er uansvarlig av kommunen å bruke så mange millioner på kultur i stedet for å bruke noe av det på fysioterapi.

– Vi må håpe politikerne i Sortland våkner og ser hva de holder på med. Hvorfor bygger de en vei til 22,5 millioner kroner som ingen har bruk for? Og de bruker 14 millioner på kultur, sier Larsen Toften.

– Men en lovpålagt helsetjeneste tar de bort.

Hun sier hun hadde forstått det om det hadde vært en livsfarlig vei.

– Men jeg vet ikke om noen sånn vei i Sortland. Dette er helsen til folk det er snakk om, legger hun til.

De vektlegger også at fysopterapi minsker antall sykemeldinger, og at fysioterapitilbudet får folk tidligere tilbake til jobb, sier Arleen Larsen.

– Jeg har behandlet folk som har sagt at hadde de ikke fått den behandlingen, hadde de ikke vært tilbake i jobb, sier Gullvik.

– Alt vi ønsker, er å få opp funksjonen til folk. Jeg føler politikerne ser på vår oppgave som vårt ansvar, fordi vi er private. Men vi er jo en del av den kommunale helsetjenesten, sier Stoltz-Rasmussen.

De fem fysioterapeutene sier de må prøve å presse inn flest mulig fra ventelista i behandling. Det fører ifølge dem til at pasienter får færre behandlinger enn de har behov for.

– Det er folk som har et akutt, stort behov for behandling, men når man ikke har plass, viderefordeler man så de bare får én gang i uka fordi vi må prøve å presse inn de andre som venter og har et kjempebehov. Så trykket er enda større enn det som synes, sier Gullvik.

– Jeg kjenner meg uvel. Vi vil be pasienter ta kontakt direkte med kommunen, for det er vanskelig for oss å prioritere i ventelista og forklare situasjonen hver gang, sier Hansen.

– Ikke rom for økning

Sigurd Jacobsen (AP) sa i forrige uke at det var beklagelig at en økning i tilskuddet ble vurdert, men at de ikke fant rom for det i budsjettet.

– Skal vi gi tilskudd, må vi hente pengene en plass. Vi hadde dessverre ikke rom for å komme med den økningen. Sånn var det for mange andre saker også. Sånn som kommuneøkonomien er i dag, er det nok flere enn de pasientene som kommer til å føle de økonomiske realitetene på kroppen, sa Jacobsen.

– Herregud, skal man jobbe sånn her? Skal vi bli helprivate, med null dekning i tilskudd, så må pasienten selv dekke opp for det. Det kan ikke være slik at har du kreft og kommer på en tirsdag, får du gratis behandling. Kommer du på onsdag, ja, du må betale 500 kroner hver gang. Det er helt umenneskelig. Det er her vi kjenner at det blir så feil, sier Cathrine Hansen.