Torsdag formiddag ble det sendt ut et opprop signert av over 30 kulturpersonligheter fra Vesterålen om avviklingen av regionrådets Tilbakestrøm-prosjekt.

Ordningen har vært rettet mot utflytta vesterålsungdom som jobber med kunst og kultur, hvor de gjennom Tilbakestrøm har kunnet søke om midler til å ta sine prosjekter med hjem til Vesterålen.

Regionrådet avsluttet prosjektet tidligere i år, noe som har fått kulturlivet i Vesterålen til å reagere.

– Ordninga har vært helt avgjørende for mange for å komme tilbake til regionen. På kortere eller lengre sikt. Tilbakestrøm har flaska opp en generasjon med gerilja-ungdom som gjør det sjøl, og skaper bevegelse. Det er noe av det viktigste og fineste vi har fått til i regionen ilag. Tilbakestrøm er en del av den vesterålske identiteten, ble det skrevet i oppropet.

Nytt kulturprosjekt

Like etter at oppropet ble sendt ut, kom en pressemelding fra regionrådet om at de skal i gang med et nytt prosjekt, som de beskriver som en revitalisering av Tilbakestrøm.

– Mange i Vesterålen har uttrykt skuffelse over at prosjektet Tilbakestrøm avsluttes. Derfor er Kultursamarbeidet glad for å kunne fortelle at vi nå har lyktes med å få tilskudd til prosjektet «Ung kulturstrøm», skriver daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr, i en pressemelding.

– Tilbakestrøms nettverk vil være grunnmuren i «Ung kulturstrøm», men vi vil også åpne for flere unge kulturprodusenter og kulturutøvere kan ta del i prosjektet, sier hun.

Også tilbud for utflytta kulturarbeidere

Det nye prosjektet vil i større grad være rettet mot unge kulturprodusenter som bor i Vesterålen, men også tilby ordninger for unge kunstnere fra regionen som er flyttet ut.

«Ung kulturstrøm» vil ifølge Suhr tilby følgende for tilbakestrømmere:

Produksjonsresidens: I samarbeid med kulturkontorene vil det tilbys produksjonsresidens. Kulturfabrikken har utlysning nå, mens kulturkontorene i Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes tar imot direkte forespørsler fra tilbakestrømmere.

Prosjekttilskudd: Tilbakestrømmere kan søke prosjekttilskudd knyttet til egne prosjekter de ønsker å gjennomføre i tilknytning til festivaler og kulturdager i Vesterålen. Med dette ønskes det å stimulere til flere unge produksjoner i de etablerte kulturarrangementene i Vesterålen. Hjemflyttede tilbakestrømmere under 35 år kan også søke på tilskuddet.

Kunnskapsdeling: Kulturorganisasjoner/-arrangører i Vesterålen og tilbakestrømmere kan søke om å få dekket noe av kostnadene for å bruke tilbakestrømmere som instruktører/mentorer for unge i alderen 14-19 år (grupper) som bor i Vesterålen (gjelder ikke DKS-prosjekt).

Suhr sier de også søker om å bli godkjent som senderorganisasjon gjennom Aktiv Ungdom, slik at de kan samarbeide med kulturorganisasjoner i Europa, og sende vesterålsungdom til andre land.

– Kultursamarbeidet jobber også for å få til en møteplass for unge kulturutøvere og kulturprodusenter i løpet av august. Målet med dette er å få innspill på hvordan vi kan styrke ung kulturproduksjon i Vesterålen, og hvordan vi best kan etablere og drive dette nettverket, sier Suhr i pressemeldingen.