Visit Vesterålen ble i dagens kommunestyremøte på Sortland overrakt sertifikatet som viser at de er blitt sertifisert som et miljøfyrtårn.

– Visit Vestrålen er opptatt av å ta vare på regionen. Det er viktig å ta vare på miljøet, og denne tildelingen er et signal til reislelivsbedrifter i regionen om at alle må gjøre det, sa blant annet ordfører Tove Mette Bjørkmo i forbindelse med utdelingen av prisen.

Ketil Paulsen, som mottok prisen på vegne bedriften, sa at han oppfordrer bedrifter og andre kommuner om å sertifisere seg som miljøfyrtårn.

– Miljøfyrtårnsertifiseringen gir oss nå muligheten til å fortelle våre samarbeidspartnere, medlemsbedrifter og kunder at vi tar miljøansvar. Visit Vesterålen håper å gå foran som inspirasjon til kommuner og reiselivsbedrifter i Vesterålen slik at flere innfører miljøledelse som metode.

Synlig bevis

– Dette er et synlig bevis på den ledende rollen som Visit Vesterålen nå tar for en bærekraftig reiselivsutvikling for hele Vesterålen, heter det i ei pressemelding fra Visit Vesterålen.

Visit Vesterålen håper å gå foran som inspirasjon til kommuner og reiselivsbedrifter i Vesterålen slik at flere innfører miljøledelse som metode.

– Vi har hatt en veldig positiv prosess som har gitt oss en bedre arbeidshverdag, og samtidig bidra til å ta et samfunnsansvar. Det har allerede gitt resultater på bunnlinja, i form av at vi har fått revidert innkjøpsrutiner, og intern ressursforvaltning, sier Visit Vesterålen i pressemeldinga og fortsetter:

– Miljøfyrtårnsertifiseringen gir oss nå muligheten til å fortelle våre samarbeidspartnere, medlemsbedrifter og kunder at vi tar miljøansvar.

Jobbet aktivt

Visit Vesterålen har det siste året jobbet aktivt med miljøledelse og implementert et miljøledelsessystem som har resultert i at Visit Vesterålen nå er blitt miljøfyrtårn sertifisert.

Dette er et ledd i prosessen for at Vesterålen skal få Innovasjon Norges godkjenning i merkeordningen «Bærekraftig reisemål».

Driver prosessen

Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. For hele Vesterålen er det Visit Vesterålen som eier og driver prosessen.

Rabattert ordning

Visit Vesterålen har i samarbeid med Fiskeriparken Egga Utvikling inngått avtale om en rabattert ordning for å kunne gi rimeligere faglig bistand til Visit Vesterålen sine medlemmer som ønsker å bli miljøfyrtårn sertifisert.

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.