Starter jakta på miljøgifter ved Andøya flystasjon

I år 2000 var det en oljelekkasje ved hangar A på Andøya flystasjon. Hangar A ble revet i 2013, men foruresningen ligger fortsatt i grunnen (rød pil på illustrasjonen). Foto: Skjermdump, rapport Forsvarsbygg