Påska 1947 var preget av rasjonering.

Men det var også mye spennende som skjedde i Vesterålen og verden.

Hele 1500 publikummere møtte opp på et hopprenn på Stokmarknes. Hermetikkfabrikken på Bleik var i drift, og Peder Finnvåg fra Bergseng i Øksnes fikk en torsk på 38 kilo.

Se video.