Det økonomiske tyngdepunktet i Norge flytter seg nordover, mener regjeringen, som har utarbeidet en ny strategisk plan for videre vekst i nordområdene.

Statsminister Erna Solberg (H) hadde fredag med seg tre andre statsråder til Bodø for å lansere strategien. Den lister opp grep som alt er satt i gang og peker ut hva regjeringen har tenkt å satse på videre.

Skal sikre ytterligere vekst

Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.

– Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst. Det er de som bor i nord som vet best hvordan dette potensialet utløses. Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sa statsminister Solberg.

Løftet ned til folk

Tidligere Sortland-ordfører Grete Ellingsen, som nå er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har vært sterkt involvert i arbeidet med strategien. Tidligere kolleger i Sortland-politikken, Roar Wessel Olsen, Beate Bø Nilsen og Ann-Rita Mårstad, hadde fredag tatt turen til Bodø for å få med seg presentasjonen av strategien.

– Sortland Høyre er veldig stolte av at statssekretær Grete Ellingsen har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av strategien, sier Wessel Olsen.

Han sier til VOL at han er veldig fornøyd med at den nye strategien ikke bare har involvert Utenriksdepartementet og geopolitikk, men har inkludert Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er løftet ned til folk.

– Dette er ikke en plan laget på et kontor i Oslo, men gjennom møter med folk og organisasjoner rundt omkring i landet. Det er veldig bra at vi nå får sydd sammen ulike satsninger på ulike områder i én og samme strategi – og satt det i sammenheng, sier Wessel Olsen.

Nasjonalt prosjekt

Han viser til at regjeringen vil satse på områder som kunnskap, næringsutvikling, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap.

– Og vi vil styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskningsmiljøer i nord. Dette er et nasjonalt prosjekt, ikke et distriktspolitisk virkemiddel. Nord-Norge er blitt en motor i den nasjonale økonomien, sier Høyre-politikeren fra Sortland.

Blant tiltakene som trekkes fram i strategien er:

* Fortsette planleggingen av miljø- og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen, som ble lovet i Sundvolden-erklæringen i 2013.

* Vurdere å opprette et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø, som også ble varslet i regjeringens havstrategi.

* 24. konsesjonsrunde for blokker i Norskehavet og Barentshavet, som ble utlyst i mars.

* Løftene om 40 milliarder til Nord-Norge i Nasjonal Transportplan.

* Legge til rette for god bredbåndsdekning i Nord-Norge og flere fiberkabler fra Nord-Norge til utlandet.

Hele strategien kan du lese her.