Tove Mette Bjørkmo, varaordfører i Sortland i forrige periode (Ap), har fått innvilget en søknad om etterlønn.

Det kommer frem i Sortland kommunes postjournal.

16. oktober søkte Bjørkmo om å få etterlønn for 1,5 måned. Bakgrunnen for søknaden er at ordfører og varaordfører, ifølge forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Sortland, kan få etterlønn inntil tre måneder etter fratredelsen.

Bjørkmo skrev i søknaden at hun skal tilbake i sin tidligere jobb fra 1. desember. Ifølge forskriften kan hun da søke om 1,5 måneders etterlønn.

31. oktober fikk den tidligere varaordføreren innvilget sitt krav og får da etterlønn i perioden 11. oktober til 25. november.