Det opplyser Egga utvikling i en pressemelding på vegne av prosjektet.

– Dette er et stort skritt fremover for utdanning og kompetanseutvikling i regionen, sier styreleder i Regionalt kompetansekontor (RKK), Andreas Jordell, i pressemeldingen.

Videre skriver de at Vesterålen har lenge stått overfor utfordringer med rekruttering og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dette har vist seg å være en utfordring i offentlig sektor.

På bakgrunn av dette startet RKK (den gang under Vesterålen regionråd) et forarbeid for etablering av studiesenter i regionen.

En lokal møteplass

– Behovet for kompetanse og arbeidskraft har vært tydelig i flere år, og de fleste kommuner mangler personer med riktig kompetanse for å drive, utvikle og videreutvikle både offentlig og privat sektor, påpeker leder for Vesterålsrådet, Grete Ellingsen.

En arbeidsgruppe fikk i oppdrag fra Vesterålen regionråd å kartlegge, utrede og gi sin anbefaling om mulig etablering av studiesenter i Vesterålen.

Studiesenteret vil være en lokal møteplass med studierom i kommunene og en motor for å øke heve utdanningen og kompetansen i samfunnet, ifølge pressemeldingen.

– Studiesenter RKK Vesterålen vil spille en nøkkelrolle i å kartlegge og forhandle frem aktuelle studier og kurs tilpasset regionens behov.

En av samarbeidspartnerne er Nord Universitet.

– Vi ser verdien og synergier i en lokal aktør som jobber for kartlegging av behov og er et bindeledd til regionens kommuner, bedrifter og innbyggere. Nord Universitet vil være en sentral samarbeidspartner, uttaler Barbro Fjellheim Holm, fra Nord Universitet.

Støttes av ordførerne

Arbeidsgruppen skal ha avsluttet forarbeidet våren 2023 med en rapport som pekte på behovet for et slikt studiesenter.

Ordførerne i regionen støttet anbefalingen om å etablere studiesenteret, og det ble søkt om statlige driftsmidler. Dette resulterte i en tildeling på 2,5 millioner kroner for å styrke fleksible og desentraliserte utdanningstilbud i regionen.

– Kunnskap er nøkkelen til å utvikle den flotte regionen vi bor i. Det er derfor svært positivt å få legge til rette etablering av et studiesenter, som vi kan fylle med fag og utdanningstilbud som regionen har behov for, mener Ellingsen - og legger til:

– Slik jeg ser det, gjør studiesenteret at vi kan utvikle kompetanse med de folkene vi har, og at vesterålinger kan ta utdanning mens de bor her. Det er bra for folk og det er bra for næringslivet.

Kommunene må gi tilslutning

Det som gjenstår nå er at eierkommunene gir sin tilslutning til etableringen.

Avslutningsvis i pressemeldingen står det at arbeidsgruppens sluttrapport og anbefaling har vært til politisk behandling, både i oppgavefellesskapets styre og representantskapet, som består av ordførerne i regionen.

Begge utvalgene fattet positive vedtak om etablering av Studiesenter RKK Vesterålen kommunalt oppgavefellesskap (KO).

Det er altså et enstemmig ordfører-kollegium i Vesterålen som støtter etablering av studiesenter.

I desember får kommunestyrene i alle eierkommunene saken til lokal behandling.

– Skal vi lykkes med siste innspurt, må eierkommune ha eierskap til at vi nå går videre. Gjør de det, så skal vi sørge for å være operative som studiesenter allerede fra starten av 2024, avslutter Jordell.