– Med større konsern blir det større fagmiljø. Da det for et par uker siden gikk et ras som skadet rørgata til kraftverket i Trollfjorden, var det fint å kunne samarbeide med nye kollegaer om reparasjonen, sier Lars Ivar Mælen, nå stasjonsleder i Nordkraft i en pressemelding. Han fikk bistand til reparasjonen fra ansatte i Ballangen og Narvik.

På Andøya var det tidligere i høst behov for å bytte traverser på en strekning i nettet. Denne jobben måtte de av kapasitetshensyn få hjelp fra eksterne til. HLK Nett, med planleggere og montører fra Harstad og Ballangen, løste jobben i godt samarbeid med Andøy Energi.

– At vi nå blir kollegaer i en større region, gjør at flere også kan få kjennskap til lokale forhold der vi har nett. Det er bra med tanke på både planlegging og erfaringsdeling, både ende og andre veien, sier energimontør og tillitsvalgt i Andøy Energi Nett, Marius Andersen.

Økende krav

– Med stadig økende krav til forsyningssikkerhet og effektivitet er det min overbevisning at denne sammenslutningen vil være til gunst for forbrukere i hele regionen, både private og bedrifter, sier Odd Roger Enoksen, som representerer de nye eierne i Hadsel og Andøy i konsernstyret.

Gjennom denne fusjonen har Harstad-regionen, Narvik-regionen, Hadsel kommune og Andøy kommune nå et felles energikonsern.

– Prosessen fram til sammenslutningen har vært preget av gjensidig respekt og forståelse for hverandres ståsted og utfordringer, noe som lover godt for en felles framtid til beste for utvikling i landsdelen, sier Enoksen.

Kan gjøre mer selv

Erfaringer fra kraftfusjoner i nyere tid viser at muligheten til å bygge spisskompetanse på flere områder er noe av det viktigste. Det erfarte Nordkraft også i fusjonen med tidligere Hålogaland Kraft.

– Å bli større betyr at vi kan gjøre mer selv – med gode prosjekter, digitalisering og teknisk mer avanserte løsninger. I tillegg øker vi kapasiteten og kan jobbe på tvers i regionen når det er nødvendig. Dette vil også styrke beredskapen og dermed forsyningssikkerheten, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Med basis i en felles industriell plattform, skal konsernet utvikle virksomheten ytterligere. Det grønne skiftet er i gang. Det skal elektrifiseres og samtidig legges til rette for ny industri og annen virksomhet. Det krever kapital, kompetanse, attraktive samfunn og nye arbeidsplasser.

– Vi står langt bedre rustet i den historiske fasen vi nå er inne i, når vi er samlet i store deler av regionen, fastslår Frantzen i pressemeldingen.