To kjøretøy med totalt to personer var involvert.

– Alle personer som er involvert har kommet seg ut av kjøretøyene, opplyste politiet.

09:04 var alle nødetater på stedet. Politiet opplyser at det er to involverte i ulykken og at arbeid med å gjøre undersøkelser på stedet er startet.

Foto: Cathrine Kaspersen