Lødingen kommune har de siste årene vært dypt inne på register om betinget godkjenning og kontroll – Robek. Etter å ha opparbeidet seg et underskudd på nesten 29 millioner kroner snudde trenden i regnskapsåret 2022, hvor kommunen fikk et resultat på nesten 11,5 millioner kroner i pluss, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Nå ser det ut til at også 2023 har vært et godt år for Lødingen kommune med et netto driftsresultat på ca. 10,5 millioner kroner.

Som en konsekvens av å være på Robeklista har Lødingen kommune utarbeidet en forpliktende plan for nedbetalingen av tidligere års underskudd. Planen strekker seg over 3 år, og her har kommunen klart å levere på de avdragene som kreves for å komme ut av Robek innen 2025.

– Det gode resultatet i 2023 skyldes først og fremst betydelige inntekter fra blant annet havbruksfond og bosetting av flyktninger. Vi må imidlertid understreke at driften i 2023 viser et overforbruk. Det jobbes nå med tiltak for å stabilisere og redusere driftskostnadene. Vi håper å kunne opprettholde den positive trenden også i 2024, påpeker ordfører Hugo Bongard Jacobsen i meldingen.

Han er godt fornøyd med tallene som nå presenteres;

– En god og bærekraftig økonomi er bærebjelken for å kunne levere tjenester og kvalitet som innbyggerne våre forventer. Nå har vi god grunn til å være optimistiske når det gjelder å komme oss ut av Robek. Å gjenvinne handlingsfrihet blir viktig i den tida som Lødingen kommune går inn i, sier Jacobsen videre.

Også kommunaldirektør Ole Kristian Severinsen er fornøyd med det resultatet som presenteres;

– Jeg er veldig fornøyd med det gode og positive samarbeidet vi har gjennom hele organisasjonen i det krevende omstillingsarbeidet vi er inne i nå.