Sortland-ordfører Grete Ellingsen lover å argumentere for det gode regionssamarbeidet, når rapporten er på høring i Finansdepartementet. (Arkivfoto) Foto: Knut Ivar Aarstein

Skatteoppkreverne i flere Vesterålskommuner står nå i fare for å miste jobben, eller få den overført til en annen del av Nordland. Mange stillinger kan forsvinne fra kommunene. Bladet Vesterålen skriver i sin papiravis i dag at det i dag er 1,8 årsverk i Andøy, ett årsverk i Lødingen, 9,5 årsverk i Sortland.

Skattedirektoratet fikk i oppdrag fra Finnansdepartementet å finne en løsning for å mulig slå sammen skatteoppkreverfunksjonen med Skatteetaten, altså å overføre denne funksjonen fra kommunene til Skatteetaten. De har nå laget en rapport som er sendt til Finansdepartementet på høring.

Merkelig, syns ordføreren

I Nordland er det foreslått å samle skatteoppreverfunksjonene i to kommuner, et i Bodø og et i Flakstad eller Vestvågøy, skriver Bladet Vesterålen. Det er altså snakk om at tilsammen over 12 årsverk kan flyttes fra Vesterålen. Ordfører i Sortland Grete Ellingsen sier at hennes umiddelbare er at det er litt uforståelig.

- Det virker litt merkelig om vårt sentraliserte kompetansemiljø, som vi har bygd opp, flyttes til en annen kommune i Nordland på vår størrelse, sier hun til Vol.

Ellingsen har forståelse for at man ser på bruken av ressurser og kan prøve å effektivisere, men mener det ikke er nødvendig å gå så langt som å flytte et allerede etablert miljø, som det man har i Vesterålen.

Ikke småkontorer

- Vi har et robust miljø, og har gjort grep for å bygge dette miljøet. Her er det ikke snakk om fem til seks forskjellige små kontorer eller stillinger. Vi har jo allerede samla oss og mener at dette kan bygges videre på, sier ordføreren.

Hun presiserer at hun ikke har rukket å lese hele rapporten ennå, og at den heller ikke har vært på høring hos Finansdepartementet til høring. Det er først etter dette at vi vil kunne se hva konsekvensene eventuelt blir.

- Vi har allerede bretta opp ermene, og vi vil sørge for at også vi blir hørt når dette går ut på høring. Det kan være et kvalitetsmessig alternativ, å for eksempel samle noen slike stillinger også på Sortland. Det er viktig å holde fast på regionperspektivet, sier hun.

Gjelder ikke skattekontorene

Rapporten som er sendt fra Skattedirektoratet til Finnansdepartementet viser at direktoratet ønsker å kutte anntallet kemnerkontorer i hele landet fra 288 til 27, og kutte hele 526 årsverk, skriver Bladet Vesterålen. Kemnerkontorene er de kommunale kontorene der skatteoppkreveren sitter.

Vesterålen Online skrev tidligere om at halvparten av skattekontorene i Nord-Norge kan bli nedlagt. Dette var som følge av den samme rapporten fra skattedirektoratet, men gjaldt altså de statlige skattekontorene i kommunene. Etter det Vol kjenner til, får ikke dette følger for Skattekontorene i første omgang, men altså kun for skatteoppkreverne.

Jensen mener dette er best

Finansminister Siv Jensen (FrP) har uttalt at denne løsningen, med å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten, er den beste. Hun mener skatteoppkreving er et fagområde som kjennetegnes av stram regulering, liten grad av skjønn, og sterkt behov for rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunene.

- Denne endringen vil skape større og bedre fagmiljøer, gi styrket innsats mot svart økonomi og økt likebehandling og rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen ifølge finansdepartementets nettsider

Jensen mener denne flyttingen av skatteoppkreverne vil spare inn 370 millioner kroner hvert år fremover.