Andøyposten har tidligere omtalt kronerullingen Andøy varmtvannsbasseng har satt i gang i forbindelse med skifte av ventilasjonsanlegg. Totalt vil skifte koste stiftelsen 350.000 kroner, og de har gått ut til lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og Andøy kommune med en anmodning om støtte til finansieringen av det nye ventilasjonsanlegget.

– For lave billettpriser?

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen gir i sin innstilling til formannskapet, honnør til stiftelsen for det gode tilbudet varmtvannsbassenget er for kommunens innbyggere og den frivillige innsatsen som legges ned for å skaffe inntekter til driften, ut over billettinntektene.

– Det kan stilles spørsmål ved om Andøy varmtvannsbasseng har tatt i bruk inntektsmulighetene godt nok. For lave billettpriser?, skriver rådmannen i sin vurdering av søknaden om støtte.

Må kutte andre steder

Hun slår fast at det i Andøy kommunes budsjett for 2015, ikke er avsatt midler til denne type tilskudd. Rådmannen skriver også at hvis politikerne tross dette ønsker å bevilge midler til stiftelsen, så må det finansieres ved omprioritering av andre formål.

– Med utgangspunkt i at vi står foran store budsjettutfordringer, og at det ikke finnes disponible midler til slike tilskudd, anbefaler rådmannen at søknaden om tilskudd ikke imøtekommes, skriver rådmannen i sin vurdering.

Saken behandles i formannskapet 9. mars.