Dette er i korte trekk «de hemmelige opplysningene» som fikk Arbeiderpartiet til endre standpunkt – til å støtte Høyre og Fremskrittspartiets forslag om å legge ned Andøya flystasjon, og flytte MPA-basen til Evenes.

Det skal ha blitt argumentert med at MPA-kapasiteten gjorde Andøya til et bombemål, og med Andenes så tett inntil basen ville da et uetisk høyt antall sivile liv settes i fare ved en videreføring av basen her.

I klartekst skal disse opplysningene – kastet frem i tolvte time av forhandlingene – ha beseglet skjebnen til den uhyre viktige basen på Andøya.

Fra forsvarssjefen personlig

Lokalpolitiker Halvar Rønneberg (Frp) opplyser at han har fått dette opplyst fra partifeller på Stortinget.

– Jeg synes jo det er oppsiktsvekkende at dette kastes inn, og at det tillegges slik betydning uten noen form for undersøkelser eller kvalitetssikring.

– På tv-bildene fra Stortinget etter det lukkede møtet fremgår det hvem som var til stede. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var der, så dette må ha kommet fra aller høyeste hold, sier Rønneberg.

Les også: – Arrogant av Høyre å velge vekk Andøy-besøk

Ble politikerne bløffet?

Ordfører Jonni Solsvik (H) sier han har fått høre det samme fra annet hold på Stortinget.

– Ja, jeg har fått høre dette fra kilder på Stortinget. Det skal også ha blitt hevdet at de nye MPA-ene – altså P8-flyene – ikke skal flyttes bort ved et angrep.

– Dette er også nye opplysninger. Det ligger inne i planverket at P-3-flåten – dagens MPA-kapasitet – skal flyttes til Skottland ved en krig eller eskalerende krise. Det ligger inne i Forsvarets planverk.

– Meg bekjent er ikke det noe ved de nye flyene som tilsier at dette behovet skal ha endret seg. Men enda viktigere er det at Forsvarets planverk meg bekjent ikke er endret. Derfor mener enkelte at dette kan være en bløff, sier Solsvik.

Les også: – Har statssekretær Bø forstått oppgaven?

FSTA bombemål

Det er også en annen vesentlig brist ved disse «opplysningene». Nemlig det faktum at Forsvarets Stasjon Andøya ikke flyttes. Trolig fordi installasjonene på Andøya ikke lar seg flytte, eller fordi kostnaden vil bli astronomisk.

– Den mye omtalte Ikke vold-saken fra første del av 80-tallet, hvor etterretningsstasjonen på Andøya og SOSUS-anlegget ble omtalt, og der journalistene fra Folkereisning mot Krig ble frikjent for spionasjeanklagene, klargjorde at Andøya er et bombemål i krig. Slik er det fortsatt. Anlegget på Andøya er like viktig i dag – og et like viktig bombemål.

En hel serie bøker har kommet i kjølvannet av Ikke vold-saken der Andøya-anlegget ble avslørt. Også ferske bøker omtaler viktigheten av FSTA. I boka «Spionbasen – den ukjente historien om CIA og NSA i Norge» utgitt i 2015, skriver Bård Wormdal om stasjonene på Fauske, Andøya, Vardø og Vadsø som sammen med skipet Marjata er blant de viktigste plattformene for britisk og amerikansk etterretning.

I boka «Bombemålet Norge» står det: Det sted i Norge hvor det ligger en SOSUS-landstasjon er det siste stedet jeg ville ønske å oppholde meg i en begynnende krigssituasjon». Andøya listes her opp som et prioritert bombemål og «Nøkkelen til førsteslagsevne».

Les også: – Staten angriper Andøya på nytt

Et konstruert halmstrå

Sett i lys av dette virker det halmstrået Ap har klamret seg til så vidt tynt og tvilsomt at det ikke ville holde en imaginær mygg flytende engang.

Spørsmålet er: Er det mer etisk forsvarlig å flytte MPA-ene bort fra Andøya – og svekke samarbeidet mellom flyene og E-tjenesten – men la bombemålet fortsatt ligge her, uten en operativ base med kapasitet til mottak av flystøtte? Eller vil videre drift av FSTA tvinge fram luftvern på Andøya uansett? Hva sparer man i så fall på å flytte MPA-basen? I debatten om luftvern var det nemlig sagt fra en sentral politiker at det var infrastrukturen på bakken som gjorde det nødvendig med luftvern på Andøya ...?

Ordfører Jonni Solsvik nikker.

– Ja, jeg husker det godt. Det var Øyvind Halleraker (H) som uttalte at det var infrastrukturen på bakken som måtte beskyttes, ikke MPA-flyene, sier Solsvik.

– Så jeg er enig i at det er opplagt at vi da snakker om FSTA. Stasjonen skal fortsatt ligge her. Det har sjefen for E-tjenesten sagt. Dette er meget interessante ting å grave videre i. For meg er dette enda et aspekt som viser at det ville være best for Forsvaret og alliansen å drive videre Andøya flystasjon – slik at vi også har alt operativt her til mottak av støtte for å beskytte de viktige anleggene her, selv om altså MPA-ene ifølge gjeldende planverk blir flyttet i en krig eller eskalerende krise.

Les også: – Når regjeringen går tom for argumenter og mister troverdighet

Halleraker – Et bombemål

Høyres Øyvind Halleraker sier at dette etter hans mening er kjente opplysninger.

– Det som det ble laget en historie av, er påstandene fra Arbeiderpartiet om at det skal ha fremkommet nye opplysninger. Jeg mener at dette ikke er nytt, men dette er noe du må spørre arbeiderpartiet om.

– Men du sa i en uttalelse om luftvern at det var infrastrukturen på bakken på Andøya flystasjon som utløste krav om luftvern. Da må du ha ment FSTA – og den skal fortsatt ligge her?

– Jeg tenkte på basekonseptet og hele strukturen.

– Så du hevder at FSTA ikke utgjør et bombemål lengre?

– Nei, det er ikke til å underslå at FSTA vil være et bombemål, men det gjelder også andre deler av Forsvarets struktur, sier Halleraker.

– Det smerter meg at Andøya ble vedtatt nedlagt. Det gjør det, tilføyer han.

– Betyr det at dersom en gjennomgang viser at dette vedtaket ble fattet på sviktende grunnlag, så er du villig til å revurdere nedlegginga av Andøya?

– Det kan jeg ikke si noe om her og nå. Det er foreløpig ikke aktuelt.

– Men i 2012 sto Øystein Bø hardt på at beregningene for kampflybasen på Ørland var korrekte. Det ville ikke bli overskridelser. Det stemte overhodet ikke. I denne saken er flere tall påvist å være feil. Hvorfor skal Bø fremstå med troverdighet nå?

– Det må du spørre ham om, sier Halleraker.

Andøyposten har uten hell forsøkt å få kommentarer fra Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt. Eivind Vad Pettersson i Arbeiderpartiets stortingsgruppe svarer:

– Takk for henvendelsen, men vi kommenterer ikke graderte forhold.