– It's gonna crash and burn, sa han og «satte» en flaske Champagne på at skolestrukturen ikke endres.

– Politikerne er alle sammen enige om at skolestrukturen må endres. Jeg har imidlertid ofte sett at ønskene kan være de beste, men ingen vil ha endringer nær seg selv. Da blir det nødvendigvis veldig vanskelig å få til endringer, sa han under formannskapsmøtet.

– Jeg vet jeg høres pessimistisk ut, men jeg føler nesten at jeg vil gi opp, sa han.

Bakgrunn: Deler av massen så dårlig at den må bygges på nytt

– Feil måte

Mikalsen er den av politikerne som sterkest har snakket for strukturendringer i formannskap og kommunestyret de siste årene.

Ordfører Siv Aasvik var enig i at politikerne ikke har klart å vedta endringer av betydning.

– Samtidig vil jeg si at måten man har gått frem på, ved å for eksempel diskutere enkeltklasser i en budsjettdiskusjon, har vært feil fremgangsmåte.

Les ogå: Bygg ny skole ved hallene

Trenger tid

Camilla Skog Rodal (Frp) ønsket å utfordre posisjonspartiene.

– Er dere rede til å gjøre strukturelle endringer dersom utredningen viser at det er nødvendig, spurte hun.

Rådmann Ola Morten Teigen presiserte at man skal bruke god tid til planlegging og høringer. Og at man først ønsker en overordnet plan, og deretter skal se på muligheten til å gjøre aktive grep for skolestrukturen.

Ordfører Siv Aasvik sa i klartekst at det vil være behov for driftstilpasninger i Hadsel kommune de neste årene.

– Det vil måtte bli endringer om vi skal ha økonomisk forsvarlig drift av kommunen, konkluderte hun.