Svein Erik Nikolaisen krever 552.000 kroner i erstatning fra Hadsel Maskin for diverse brudd på en husleiekontrakt. Hadsel Maskin tilbyr på betale 7.500 kroner.

Partene har møtt hverandre i Vesterålen tingrett i to dager. I perioden 2005-2014 leide Hadsel Maskin et garasje/verksted av Nikolaisen. Kontrakten utløp 31. desember 2014.

I hovedsak handler striden om Hadsel Maskin har oppfylt sine plikter som leietaker hos Nikolaisen (før det: Brattåsen Maskin). Etter to dager  i retten ble saken ble tatt opp til doms onsdag.

Langt fra hverandre

Prosedyrene viser at partene står svært langt fra hverandre.

Nikolaisen krever erstatning for utstyr som angivelig skal ha blitt fjernet. Han krever erstatning for grunn som skal være forurenset. Han krever erstatning for et avløp som skal være tett. Han krever erstatning for skader på hovedport, og en dør. I tillegg krever han erstatning for utstyr, deriblant en varmtvanns høytrykkspumpe som skal ha bli ødelagt under leieforholdet. I tillegg krever Nikolaisen penger for dårlig renhold og for en vei som angivelig skal ha blitt ødelagt av Hadsel Maskin.

Avviser alt

Hadsel Maskin avviste i tingretten absolutt alle krav, unntatt ett: Selskapet påtok seg ansvaret for et glass i en rute som var knust. Selskapet har sagt seg villige til å erstatte dette med maksimalt 7.500 kroner.

I retten har den forurensede grunnen vært særskilt drøftet. Hadsel Maskin har gjennom dokumenter og vitneførsel vist at de har hatt store omkostninger ved å fjerne forurenset masse. Vedkommende som stod for arbeidet vitnet i dag.

Fikk se område

Retten fikk også se det omstridte området. Retten fikk se et område som fortsatt kan være forurenset. Vitnet avviste at det var forurensede masser i området da han avsluttet arbeidet, mens Svein Erik Nikolaisen stiller seg spørrende til om massene i det hele tatt er fjernet.

I retten kom det fram at en ansatt i Hadsel Maskin ble bedt om å lyve til Nikolaisen om at forholdet var ordnet, mens det som faktisk hadde skjedd var at det var  lagt et lag med grus over. I retten ble det forklart at den ansatte ble bedt om å lyve fordi det var stor pågang fra Nikolaien om ulike forhold. Oppfordringen om å lyve ble gitt for å få fred fra Nikolaisen.