Det er Dagblandet som lørdag skriver om SVs forslag til den mye omdiskuterte forsvarsplanen. Ett av partiets forslag er at levetiden på Orion-flyene forlenges, og at disse fortsatt skal ha base på Andøya.

Fra før har Venstre sagt at de vil gå inn for en delt løsning mellom Andøya og Evenes.

Mener Nord-Norge nedprioriteres

SV kommer med kraftig kritikk av langtidsplanen. De mener regjeringen nedprioriterer Nord-Norge - og gjør landet altfor avhengig av NATO. SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski sier til Dagbladet at de blant annet vil bruke mer penger på Hæren i Nord-Norge, for å vise muskler overfor Russland. Mindre penger vil de bruke på nye jagerfly.

- Vi må vise tydelig overfor Russland at Norge skal ha en sterk tilstedeværelse i nord, at vi ikke skal skape vakuum i områdene som grenser til Russland. Vi må ikke være naive, sier Kaski til db.no.

- Nedprioriteres ikke

Statssekretær Øystein Bø fra Høyre svarer på kritikken, og sier det slett ikke er tilfelle at regjeringen ikke styrker forsvaret i nord. Han mener forsvarsplanen legger opp til økt bemanning i den operative delen og økt militær tilstedeværelse i nordområdene.

- Nord-Norge vil derfor få større militær aktivitet enn i dag. Regjeringen overfører også stillinger fra sør til nord slik at Nord-Norge får en relativ økning i forhold til Sør-Norge. Nord-Norge har stått helt sentralt i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk siden krigen. Slik er det også i den nye langtidsplanen for Forsvaret, sier Bø til Dagbladet.