En mann i 30-årene, bosatt i Sortland, er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i seks måneder for å ha svindlet NAV for nærmere 600.000 kroner. Han må også betale saksomkostninger for det offentlig på 3000 kroner.

Bakgrunnen for saken er at mannen mottok dagpenger fra NAV, og innlevere meldekort - samtidig som han unnlot å opplyse at han oppholdt seg i utlandet. Opplysningene på meldekortet dannet ifølge domspapirene grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen 570.000 kroner.

Svindelen ble oppdaget ved en kontroll av IP-adressene på meldekortet, som viste at disse var sendt fra utlandet. Mannen har tilstått forholdet, og forklart at han var klar over at han ikke kunne oppholde seg i utlandet når han mottok dagpenger.