Det var i april gruppen møttes for å diskutere saken. Det skjedde etter at NAV gikk bredt ut og informerte om sine planer. Rådet opplever at digitalisering av tjenestene er innført uten at NAV har sikret seg at hele brukergruppen har nødvendig kjennskap til utstyr til å motta informasjon digitalt.

– Med universell utforming tenkes ikke bare på den fysiske utformingen, men også på befolkningens muligheter til å tilegne seg nødvendig informasjon, heter det i brevet til NAV. Rådet krever at NAV utarbeider rutiner som sikrer at brukergruppen får nødvendig informasjon, blant annet om hvor de kan henvende seg for å få nødvendig hjelp. Rådet ber om tilbakemelding.