– Å ta vare på forekomstene i Vesterålen regnes som minimums- bidrag for fremtidig overlevelse

Horndykkerne i Bø har sørget for at området har blitt godkjent som IBA. Foto: Håvard Eggen