I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger i Sortland kommune økt med pene 15 prosent i løpet av 2014.

Det er mest i hele fylket. Per kvadrat er man kommet opp i 16.337 kroner, som er 2.128 kroner mer enn året før. Utviklingen er betydelig bedre enn det vi ser på landsbasis, da snittprisen i Norge har gått opp med 1,7 prosent.

I Nordland har den økt med 4,1 prosent.

Snittpris

En enebolig på 150 kvadratmeter i Norge kostet i gjennomsnitt 3,17 millioner kroner i fjor. En like stor enebolig i Sortland kostet i snitt 2,45 millioner kroner, mens prisen i Nordland ligger på 2,49 millioner kroner.

Det er viktig å påpeke at denne statistikken er SSBs årlige indeks. Tallene baserer seg i all hovedsak på boliger som har vært ute på det åpne markedet via finn.no, noe som utgjør om lag 60 prosent av alle omsetninger i Norge.

Statistikken forteller således en hel del om prisnivået og utviklingen fra år til år, men er altså ikke en fullstendig pris-statistikk.

– Vi har dessuten ekskludert omsetninger der byggeåret er fra 2014 eller 2013 for å gi et best mulig bilde av verdiutviklingen for brukte boliger, opplyser SSB. Dette utgjør om lag to prosent av alle salg.

Boliger i Nordland

Gjennomsnittpris per kvadratmeter for eneboliger i Nordland var 16.626 kroner, som gir en snittpris på 2,49 millioner kroner for en enebolig på 150 kvadrat. Beste priser i Nordland er det naturlig nok Bodø kommune som sørger for.

Her koster det 24.745 kroner i snitt per kvadratmeter. Det gir 3,71 millioner kroner for en gjennomsnittsbolig på 150 kvadratmeter.

Antall omsetninger

SSB maner dessuten til forsiktighet ved tolkingen av tallene, og da spesielt om det har vært få omsetninger.

– Det kan være store ulikheter i standard og størrelse på de omsatte eneboligene fra det ene året til det andre, minner byrået om i sin publisering av tallene.

Uansett må en kommune kunne skilte med minst ti omsetninger i løpet av et år for å være inne i statistikkvarmen. Ellers blir grunnlaget for tynt til å måle utviklingen. Jo flere omsetninger som er med i statistikken, jo «bedre» blir statistikken. For Sortland sin del kan vi notere at 88 eneboliger ble solgt via finn.no i fjor.

Småhus

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på småhus (rekkehus og tomannsboliger) i Sortland kommune landet på 18.717 kroner. Det er en del lavere enn snittet i Nordland, som ligger på 21.688 kroner.

Det er 17 småhus fra Sortland med i indeksen. Mens småhusene for hele Nordland hadde en prisøkning på 2,1 prosent, så hadde Sortland for få omsetninger i 2013 til å måle dette løpet.

I hele Norge hadde småhusene en marginal vekst på 0,1 prosent i fjor, og havnet på 27.687 kroner per kvadrat.

Leiligheter

Det ble solgt 16 leiligheter på det åpne markedet i Sortland i fjor. Disse hadde en snittpris per m2 på 25.367 kroner, som er en bra økning på 7,7 prosent. Utviklingen er dermed noe bedre enn det vi ser på fylkesbasis (opp 6,1 prosent). Eierform er både selveiende og borettslagboliger.

På landsbasis økte leilighetsprisene med 1,4 prosent i fjor, og fikk en snittpris på 42.094 kroner.

Vanskelig å få tak i tomter

Fungerende daglig leder i Folk I Husan, Anniken Frøyslie, sier at prisen på brukte eneboliger presses opp, fordi det er mangel på eneboliger i Sortlandsmarkedet.

– Det skyldes flere faktorer, blant annet for lite nybygging. Det mangler større tomtefelt for eneboligbygging, hvilket gjør at tomter ikke er helt enkelt å få tak i.

Det er også såpass dyrt å bygge nytt hus i dag på grunn av mange nye tekniske krav senere år, at mange unge mennesker i etableringsfasen velger å kjøpe brukt og pusse opp fremfor å bygge nytt.

Dermed øker prispresset på brukte eneboliger, sier Anniken Frøyslie.

Boligprisindeks

Gjennomsnittlig m2-pris i 2014 for boliger på det åpne markedet i Vesterålen (finn.no). Kilde: SSB

(* Ikke oppgitt)

Enebolig Utv(%)              Småhus Utv.                     Leil. Utv.Sortland                16.337   15,0                       18.717   *                             25.367   7,7

Hadsel                   12.715   11,3                       *                                            *

Bø                          *                                        *

Øksnes                  9.187     -12,1                     *                                             *

Andøy                   7.006     *                           *                                             *

Nordland               16.626   4,1                          21.688   2,1                         29.881   6,1

Norge                    21.138   1,7                         27.687   0,1                         42.094   1,4