OPPSIKTSVEKKENDE: Her er ordfører Jonni Solsvik i diskusjon med statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet. Solsvik mener feilen Andøyposten har avdekket er oppsiktsvekkende. – Den gjør at det god grunn til å se nærmere på resten av tallene regjeringen har presentert, sier Solsvik. (Foto: Jørn Aune) Foto: Jørn Aune

VOL/Andøyposten har sett nærmere på noen av tallene som regjeringen har lagt fram i forbindelse med langtidsmeldingen for Forsvaret.

PricewaterhouseCoopers (PwC) har beregnet at sysselsettingen i Andøy vil gå ned med mellom 5 og 9 prosent og at folketallet vil gå ned med mellom 6 og 10 prosent dersom Andøya flystasjon legges ned.

Et av tallene som brukes i den distriktsmessige konsekvensutredningen (DKU) fra PwC er at Forsvaret handler for 1,9 millioner kroner lokalt i Andøy.

«Forsvarets regionale innkjøp av varer og tjenester som kan tilknyttes denne basen er på rundt 1,9 mill. kroner», står det i rapporten. Dette er direkte feil. Tall VOL og Andøyposten har fått, viser at Forsvaret handler for 10 ganger så mye i Andøy.

Les også: Reagerer på at Høyre dropper folkemøte om Andøya flystasjon

Nesten 20 millioner

Fra Andøya flystasjon får Andøyposten opplyst at 133 Luftving handler for fire millioner kroner per år i Andøy. Dette fordeler seg på 40 forskjellige leverandører, alt fra dugnadsarbeid til firmaer.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) handler for 0,5 millioner kroner lokalt i Andøy.

Andøyposten har tidligere skrevet at Forsvarsbygg handlet for 13,2 millioner kroner i Vesterålen og legger igjen 7,9 millioner kroner i strøm, nettleie og kommunale avgifter.

Forsvarsbygg har gravd dypere i tallene, og fordelt dette mellom kommunene. Forsvarsbygg handlet lokalt i Andøy for 8,7 millioner kroner i fjor. I tillegg betalte man 6,2 millioner kroner i nettleie og kommunale avgifter til Andøy Energi AS og Andøy kommune.

Til sammen blir dette 19,4 millioner kroner, 10 ganger så høyt som det tallet regjeringen bruker i sine rapporter.

Les også: Tidenes viktigste folkemøte?

Innrømmer feil

Andøyposten har bedt statssekretær Øystein Bø om en forklaring på forskjellen mellom regjeringens tall og de tallene Forsvaret selv opplyser.

Bø har fått spesialrådgiver Birgitte Frisch til å svare for seg.

– Hvis man tar med strøm, nettleie og kommunale avgifter, hadde sektoren samlede kostnader på 16,8 millioner kroner, skriver Frisch.

Dette tallet er langt høyere enn 1,9 millioner kroner, men fortsatt lavere enn det Forsvaret selv opplyser til Andøyposten.

– Dette burde vært fanget opp i den opprinnelige DKU-en. PwC har derfor lagt inn korrigerte beløp og oppdatert simuleringene av hvordan en nedleggelse av Andøya flystasjon vil kunne påvirke sysselsetting og folketall i kommunen, fortsetter Frisch.

Les også: – Bevar Andøya flystasjon!

Sju arbeidsplasser

Hun skriver at den nye simuleringen viser at de korrigerte tallene gir bortfall av ytterligere sju arbeidsplasser i Andøy ved en nedleggelse av flystasjonen.

– Når lokale innkjøp av Forsvarsbygg inkluderes i simuleringen fører dette til om lag sju færre sysselsatte, som en følge av tap av omsetning for det lokale næringslivet og kommunen, skriver Frisch.

I den opprinnelige rapporten skriver PwC at en nedleggelse av Andøya flystasjon vil føre til bortfall av mellom 170 og 240 arbeidsplasser. Det er totalt 258 ansatte ved Andøya flystasjon.

Frisch skriver at de korrigerte tallene ikke fører til økt nedgang i folketallet.

– Andøy kommune har om lag 5.000 innbyggere i dag, og i den opprinnelige DKU-en ble resultatet av PANDA-simuleringene en forventet nedgang i folketallet på fra om lag 270 til 500 innbyggere fram til 2028. Inkludering av lokale innkjøp av Forsvarsbygg gir ikke utslag på simulering av folketallsreduksjon, skriver Frisch.

Les også: – MPA skal være stasjonert på Andøya flystasjon

– Ingen agenda

I eposten peker Frisch på at det ikke er uenighet om at konsekvensene for Andøy-samfunnet blir store.

– Forsvarsdepartementet og regjeringen har vært tydelige på at en nedleggelse av Andøya flystasjon vil få konsekvenser for lokalsamfunnet. Det er det ingen uenighet om, og det finnes ingen skjult agenda fra Forsvarsdepartementets side, skriver Frisch.

Les også: Marit Nybakk (Ap) til Andøy

– Oppsiktsvekkende

Ordfører Jonni Solsvik mener at regjeringens talljuks er oppsiktsvekkende.

– Det er oppsiktsvekkende at man har gjort en slik feil og det underbygger Andøy kommunes påstand om at det er grunn til å se nærmere på hele tallmaterialet som er lagt fram i forbindelse med regjeringens langtidsmelding, sier Solsvik.