Det er statsadvokaten i Nordland som har tatt ut tiltalen. Mannen har bodd i Vesterålen, og voldtekten skjedde i Vesterålen i 2017.

Mannen er tiltalt for voldtekt etter straffelovens paragraf 291 og 292. 291 har en strafferamme på ti års fengsel, mens 292 har en ramme på minimum tre års fengsel og maksimum 15 års fengsel.

Statsadvokaten mener at personen som ble utsatt for voldtekten har vært «bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen», som det heter i straffeloven.

Saken skal opp for Vesterålen tingrett i oktober, og det er sorenskriver Hans Edvard Roll som skal administrere retten. Statsadvokat Thor Erik Høiskar  står oppført som aktor, og John Petter Karlsen skal forsvare mannen.

Statsadvokat Thor Erik Høiskar i Nordland sier til VOL at han har inntrykk av at saker av denne typen øker i Nordland.

– Jeg har selv vært i retten flere ganger i år med lignende saker. Lovgiver har sagt at saker av denne typen skal vurderes like strengt som ordinære voldtekter. Minimumsstraffen er tre år, men normalstraffen er fire år fengsel. Så får rettssaken avklare om det er formildende eller skjerpende omstendigheter, sier Høiskar til VOL.

Mannens forsvarer sier at han – av flere grunner – ikke kan kommentere saken nå.

Liten

Ifølge politiets årsrapport for 2017 utgjorde voldtekt 20 prosent av anmeldte seksuallovbrudd, men antallet anmeldelser sak fra 2016 til 2017 med 2,6 prosent. Fra 2015 til 2016 var det en økning på 21,9 prosent. Oppklaringsprosenten i 2017 var 36 prosent, mot 35 prosent i 2013.

– Kripos mener videre at det er grunn til å tro at økt åpenhet omkring temaet, med blant annet ulike former for kampanjer, gjør at flere velger å anmelde.