Jørn Martinussen er av partifellene i Øksnes tverrpolitiske liste (ØTL) plassert på toppen av valglista, og er dermed offisielt partiets ordførerkandidat.

- Tror du at du er den neste ordføreren i Øksnes?

- Det er i alle fall noe jeg skal jobbe hardt for å bli. Dersom velgerne tror nok på ØTL, og på at vi klarer å få til gode løsninger for lokalsamfunnet, så kan det være høyst aktuelt.

- Hvem er naturlige politiske samarbeidspartnere for ØTL?

- Posisjonen i Øksnes består som kjent av AP - FRP og SP. Kanskje det ville være naturlig å tro at ØTL kun vil samarbeide med de øvrige partiene. Jeg ber imidlertid om forståelse for at jeg ikke nå vil gå ut og være tydelig på hvem vil vil samarbeide med. Det jeg imidlertid kan love, er at ØTL i god tid før valget vil komme ut med veldig tydelig informasjon om hvem som skal samarbeide, sier Jørn Martinussen til VOL.

Jørn Martinussen har liten sans for at man først etter valget "finner sammen på bakrommene" for å bestemme hvem som skal styre.

- Nei, jeg vil at velgerne skal være orientert på forhånd.

- Hva blir viktige saker for ØTL i årene som kommer?

- Jeg skal ikke sette fokus på saken om boligstiftelsen, selv om jeg nok har et annet syn på åpenhet enn det posisjonen har. Jeg vil heller jobbe hardt for at vi skal få orden over kommuneøkonomien. Klarer vi det, så er det den beste forutsetning for å løse de oppgaver vi har foran oss. Det finnes grep som kan gjøres for både å få bedre økonomi, samt også makte de lovpålagte oppgaver.

- Hvor befinner ØTL seg på den politiske aksen?

- Vi er helt klart i sentrum. Politikere og velgere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og SV har funnet tilhørighet i ØTL. Jeg tror at ennå flere vil kunne komme til, sier Martinussen.