I et brev fra Olje- og energidepartementet Reuters har fått tilgang til, går det fram at Olje- og energidepartementet advarte om artikkel 82 i FNs havlovkonvensjon fra 1982 da de tildelte letelisensene for nordlige deler av Barentshavet i 2016.

– Rettighetshaverne kan bli pålagt å dekke visse kostnader i denne forbindelse, heter det i brevet til oljeselskapene.

Ifølge artikkel 82 i konvensjonen er rike nasjoner pålagt å betale opptil 7 prosent årlig av verdien av enhver produksjon av olje, gass eller andre mineraler fra kontinentalsokkel mer enn 370 kilometer fra kysten. Pengene skal gå til utviklingsland via FNs sjøfartsmyndighet. Konvensjonen har imidlertid ingen krav til hvordan pengene framskaffes.

– Enhver slik kostnad vil bli fradragsberettiget i beregningen av petroleumsskatten, heter det i brevet, ifølge Reuters.

Venstres Ola Elvestuen, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier verken han eller komiteen ble informert om departementets avgiftsplan.

– Det er for lite risiko for selskapene og for mye risiko for det norske folk, sier han til Reuters.

Avgiften etter artikkel 82 har så langt aldri vært aktuell noe sted i verden, ettersom det aldri har vært produksjon så langt til havs. Dersom oljeselskapene starter produksjon på Korpfjell-prospektet 410 kilometer fra kysten, vil det imidlertid være utenfor grensen og dermed avgiftspliktig.